artikel

wetenschapGroot exportpotentieel voor kennis ruimtelijke ordening

bouwbreed

Nederlandse ingenieurs en architecten verleggen hun werkterrein naar het verre buitenland. Daar baggeren ze havens uit, verbeteren ze de dijken en ontwerpen ze futuristische gebouwen. Samen met kennisinstellingen ontwikkelen ze modellen voor waterbeheer en stedelijke planning.

Twee van de vijf grootste ingenieursbureaus gaan fuseren. Uit Royal Haskoning en DHV ontstaat een ingenieursbureau van 8000 mensen die jaarlijks een slordige 800 miljoen euro moeten omzetten. Te groot voor Nederland – de infrastructuur is hier al grotendeels af en de komende jaren staan in het teken vanbezuinigingen. Net als architecten en bouwbedrijven mikken de fusiepartners daarom op groei over de grens. Daar dragen ze bij aan zaken waarmee Nederland is groot geworden: laagland droogpompen, havens uitbaggeren, wegen en dijken aanleggen.

Maar internationaal kunnen we veel meer dan waterbouw en civiele techniek. Hiervoor wil ik graag een lans breken. Nederland beschikt over een sterke planningstraditie. Ons dichtbevolkte land mag dan voor de helft onder de zeespiegel liggen, de ruimteclaims van een wereldhaven, Europa’s grootste land- en tuinbouwsector en een snel groeiende metropool wisten we altijd soepel te combineren. Er is een groot exportpotentieel voor kennis en kunde over ruimtelijke ordening en stedelijke ontwikkeling.

In de aanloop naar de Architectuur Biënnale werkt TNO bijvoorbeeld mee aan een structuurvisie voor Delhi in 2050. De komende decennia moet die stad een half miljard mensen extra huisvesten en 320 miljoen nieuwe banen creëren. Dat vraagt om radicale aanpassingen van de watervoorziening, de infrastructuur en de leefomgeving. Om de explosieve groei van hun hoofdstad in goede banen te leiden, hebben we planologen uit India weten te interesseren voor de deskundigheid van Nederlandse architecten, ingenieurs en kennisinstellingen. Misschien markeert dit wel het begin van een nieuwe trend, in het belang van de hele Nederlandse economie. Als het ons lukt bij te dragen aan een beheerste en duurzame stedelijke ontwikkeling van voor ons belangrijke economische regio’s en handelspartners, kan het mes aan twee kanten snijden.

Managing Director Gebouwde Omgeving TNO

Reageer op dit artikel