artikel

Wetenschap: Concept House prototype in Rotterdam gerealiseerd

bouwbreed

Het eerste Concept House prototype voor energiepositieve verdiepingswoningen is gerealiseerd: het Concept House Village in Heijplaat in Rotterdam is de eerste uit een reeks van zestien prototypes die op en rond de RDM campus in het kader van duurzaamheid worden gebouwd.

Dit prototype is, net zoals de ‘concept cars’ in de auto-industrie, een prototype van een woning dat een aantal nieuwe ontwikkelingen en innovaties poogt te integreren. Het uitgangspunt is het initiatief van de leerstoel productontwikkeling TU Delft, waar onder leiding van universitair hoofddocent Wim Poelman het idee werd gelanceerd om een prototype te maken voor een industrieel te prefabriceren woning, in verdiepingsbouw voor starters. Wim Poelman werd eind 2009 hoogleraar productrealisatie in Twente. Zijn opvolger dr. Arjan van Timmeren, specialist op het gebied van duurzaamheid gaf een ‘swing’ aan de doelstelling van het Concept House prototype: voortaan zou het doel zijn een verdiepingsappartement – dat een lage voetafdruk bij de vervaardiging zou hebben en energiepositief zou zijn in gebruik – industrieel te vervaardigen. Daartoe werd een consortium geformeerd van geïnteresseerde partners. Zij legden een jaarlijks bedrag in waaruit de onderzoekers Jaap van Kemenade en Rutger Wirtz werden betaald. Het resultaat is dat een enkel prototype appartement van 7,5 bij 15 meter nu gebouwd is in Heijplaat. Het is een onderdeel van een appartementengebouw met vier lagen met op elke verdieping vier appartementen. Vier lagen is het optimum dat daken vol met pv-cellen en warmtepompen per appartement kunnen produceren aan elektriciteit om het bouwkundig gebruik te neutraliseren. Dit is het eerste prototype van een energiepositief meerverdiepingen appartement in Nederland. In het onderzoeksprogramma is ook een wetenschappelijk verslag voorzien, zoals het meten van het gebruik tijdens de eerste vier tot vijf jaar, evaluatie en verbeteringen. Daar moet een opmerking bij gemaakt worden.’Bouwkundig energieneutraal’ is een ander begrip dan ‘energieneutraal voor de consument’, want de consument verwacht dat hij met alle lopende apparaten, geen elektriciteit behoeft te betalen. Zover zijn we in 2020 nog niet, maar dit is een goede TU Delft-ambitie voor de volgende fase van dit onderzoek.

Reageer op dit artikel