artikel

‘Voor vervanging kunstwerken te weinig aandacht bij politiek’

bouwbreed

Het ontbreekt aan politieke wil om daadwerkelijk de veiligheid van kunstwerken te garanderen. Zelfs met een inspectierapport in handen houden overheden in hun begrotingen soms onvoldoende rekening met de grote vervangingsopgave die eraan zit te komen.

Dit schrijft Richard Mulder, beleidsmedewerker infrastructuur Bouwend Nederland, in een artikel op de opiniepagina.

“Overheden hebben de verantwoordelijkheid voor forse aantallen kunstwerken, waarvan een behoorlijk gedeelte de komende twintig jaar aan vervanging toe is. Dat moet je niet willen blijven oplappen vanuit de teruglopende algemene middelen.”

Volgens Mulder heeft Bouwend Nederland de problematiek al langer op het netvlies, en ook nadrukkelijk onder de aandacht van overheden gebracht. “Een goede inspectie en veiligheidsonderzoek naar de status van de kunstwerken worden daarom nu door veel provincies en gemeenten opgepakt.”

Benoem en reserveer voldoende langjarig budget en zet daarnaast in op samenwerking met bedrijfsleven om die middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten, adviseert Mulder.> pagina 13: Onderhoud kunstwerken slim

Reageer op dit artikel