artikel

Veilig werken is beter werken

bouwbreed

De afgelopen weken berichtte deze krant relatief veel over veiligheid; met name over het ontbreken ervan.

Op de voorpagina van afgelopen maandag stond een mooie kleurenfoto van een zzp’er op een ‘steiger’ van eigen makelij. De bouwvakker stond als een koorddanser op een enkele doorbuigende plank, losjes gelegd op twee verplaatsbare schakelkasten als schragen. De foto werd getwitterd door Daan van der Vorm, directeur van het gelijknamige bouwbedrijf. Het is te prijzen dat hij over de creatieve steiger zijn verontwaardiging en schaamte uitspreekt. Het tafereel en de wijze waarop het op die prominente plaats op de voorpagina is gekomen zou de sector aanleiding moeten geven voor zelfonderzoek. Het plaatje zal bij vele bouwingewijden hebben geleid tot een glimlach van herkenning, en niet tot een grimas van gruwen. Ik hoor de verzuchting “zo gaat het nou eenmaal de bouw”.Veiligheid wordt doorgaans gezien als iets dat moet worden opgelegd, en waar de bouwvakker zich aan moet houden omdat het anders slecht met hem/haar kan aflopen. Veiligheid wordt daarin gekoppeld aan gevaar voor persoonlijk letsel. Regels zijn opgesteld om de persoon te behoeden voor gevaar. En dan toch zo’n foto. Onderzoek laat zien dat je het vraagstuk (on)veiligheid ook anders kunt benaderen. In de bouw van terminal 5 op Heathrow was veiligheid aangemerkt als belangrijkste prestatie-indicator. Wat bleek: als ploegen bewust veiliger gaan werken, dan gaan ze beter nadenken over de aanpak, beter voorbereiden en beter samenwerken. Het gevolg is dat ze niet alleen veiliger werkten, maar dat op alle fronten betere resultaten geboekt werden. De aandacht voor veiligheid maakte de werkers pro-actiever en de processen betrouwbaarder. Mitropoulos & Cupido vergeleken de prestaties van ploegen bij een Amerikaans bouwbedrijf. De meest productieve ploeg had ook de beste veiligheidsscore. De filosofie van de betreffende voorman: “Go a little slower to avoid mistakes”. Fouten en herstelwerk kosten veel tijd en ontregelen het proces nog verder. Fouten, waar je een ongeluk toe kunt rekenen, worden gezien als gevolg van een onvoldoende doordachte werkwijze. Onderzoek naar betrouwbare organisaties laat zien dat het bewuste streven naar veilig werken leidt tot beter werken in de volle breedte. Het voorkomen van fouten en het scheppen van meer veiligheidsvragen dezelfde procesbewuste benadering. Er lijkt een wereld te winnen als we veiligheid breder zien dan toepassen van regels. In bewust streven naar meer veiligheid ligt de sleutel tot een betere bouw.

Construction management en engineering

TU Twente

Reageer op dit artikel