artikel

Rouwdouwers

bouwbreed

In het Tiel van na de oorlog werd het lokale beleid nog lokaal gemaakt. Regels waren overwegend lokale regels, die aansloten bij wat in Tiel nodig was. De rol van de lokale elite was daarbij erg belangrijk. Zij waren initiatiefnemer, maar ook vaak betrokken bij de uitvoering en het beheer. In het boek ‘No Satisfaction’ […]

In het Tiel van na de oorlog werd het lokale beleid nog lokaal gemaakt. Regels waren overwegend lokale regels, die aansloten bij wat in Tiel nodig was. De rol van de lokale elite was daarbij erg belangrijk. Zij waren initiatiefnemer, maar ook vaak betrokken bij de uitvoering en het beheer. In het boek ‘No Satisfaction’ van Chris van Esterik, wordt dat mooi beschreven. Vijftig jaar later echter is het Rijk vrijwel op alle terreinen van lokaal beleid degene die de kaders stelt, de regels voorschrijft of de kwaliteit in de gaten houdt. Langzaam maar zeker begint daar op lokaal niveau verzet tegen te ontstaan. De revolutie begon min of meer in Boekel met het welstandsvrij bouwen en het direct afgeven van een bouwvergunning. Intussen zijn er meerdere wethouders die eigen lokale varianten van de regelgeving introduceren om projecten op gang te krijgen, welstand afschaffen, gecertificeerde architecten introduceren of hun schouders ophalen. Of zoals een wethouder het recentelijk formuleerde: ‘als ik niet fout begin, komt het nooit goed’. Zo’n rouwdouwerige houding werkt niet alleen doorbrekend (en versnellend), maar is bovendien baanbrekend (omdat dit nieuwe oplossingen mogelijk maakt).Natuurlijk zijn er risico’s en de preciezen (architecten, bureaucraten, rijksambtenaren) zullen ook niet nalaten daar op te wijzen. In de praktijk is er niet zo veel aan de hand. In Binnenlands Bestuurlezen we over de casus Boekel: “Mensen weten heel goed dat ze gezien de waarde en verkoopbaarheid van hun huis, zeker in deze tijd, geen gekke dingen moeten uithalen. Bovendien blijkt keer op keer dat burgers er haast een universeel beeld van ‘een mooi huis of straatbeeld’ op nahouden.”

Reageer op dit artikel