artikel

Radicaal naar innovatieve bouwsector

bouwbreed Premium

Er is en wordt veel geschreven over de bezuinigingen. NLingenieurs heeft in een brief aan de onderhandelaars in het Catshuis gepleit voor structurele aanpassingen en kennisbehoud. Voor een sterke economie moeten we als kennisland internationaal toonaangevend zijn. We moeten daarom niet alleen kennisverlies tegengaan, maar juist inzetten op meer technische, specialistische kennis en innovatie.

Voor de bouwsector geldt hetzelfde: focus op stimuleringsregelingen en behoud van werkgelegenheid is onvoldoende. De sector moet innovatiever, zich ontwikkelen en vernieuwen. Daarop kan de overheid invloed uitoefenen door haar beleid voor technisch onderwijs. Maar ook door haar invloed als klant: zij kan flinke impulsen geven door het goede te belonen en het slechte niet te financieren.

De bouwsector moet het zich ook zelf aantrekken dat vernieuwing achterblijft, kennis terugholt, studies sluiten en gespecialiseerde medewerkers moeilijk te vinden zijn. We kunnen lang stil blijven staan bij de crisis van nu, maar een feit is dat de bouwsector er niet in slaagt zichzelf te vernieuwen. Niet in hoog- en niet in laagconjunctuur. Ik zal niet uitweiden over het hoe en waarom. Veel is zo ‘gegroeid’ en met elkaar verbonden. Wat belangrijk is: de wagen is stil komen te staan en er is meer nodig dan wat simpele reparaties, de wagen moet grondig worden aangepakt.

Het is tijd om het product (en dus de klant) weer centraal te stellen. Daarin sluit ik graag aan bij Hennes de Ridder, hoogleraar Integraal Ontwerpen aan de TU Delft. In zijn boek ‘Legolisering van de bouw’ laat hij zien hoe de (bouw)wereld verandert en alleen bedrijven zullen overleven die producten leveren die voldoen aan de eisen van die nieuwe wereld. We hebben zijn analyse ook bij het Bouwteam van minister Spies onder de aandacht gebracht.De overheidsfinanciën zijn nauw verweven met de bouwsector. Voor beide geldt: structurele veranderingen nu zorgen voor veel (maatschappelijke) winst in de toekomst. De overheid kan het verschil maken door te blijven investeren in technische kennis in het onderwijs en in haar opdrachten. De marktpartijen kunnen deze vernieuwende uitvraag aangrijpen om structureel te veranderen. Dan weet ik zeker dat de bouw een glorieuze toekomst zal hebben.

Ed Nijpels, Voorzitter NLingenieurs

Reageer op dit artikel