artikel

Moes & Moes

bouwbreed Premium

“De agglomeratie Eindhoven is een toonbeeld van vernieuwend denken over samenwerking en regionale ontplooiing”, aldus het ‘Intelligent Community Forum’.

Het is maar goed dat de speurneuzen van de Amerikaanse denktank het intellectuele niveau van het bestuurlijk college van ‘Lampegat’ niet hebben onderzocht. Grote kans dat indien ‘Robby de sheriff’ en zijn assistenten ook waren geaudit, de bedenkelijke titel ‘Slimste regio van de wereld’ aan het zuidelijke rayon was voorbijgegaan. Onlangs moest er nog 50.000 euro uit het stroppenpotje van de gemeente worden gehengeld voor bijscholing van ambtenaren die de eerder gesloten vastgoedtransactie met PSV niet snapten. Het beheer en de samenstelling van het contract met de falende ‘voetbalboeren’, waarmee 49 miljoen euro is gemoeid, schijnt dermate ingewikkeld te zijn dat ‘specifieke kennis’ ontbreekt bij de overheidsdienaars. Hoe anders zou het zijn als de lokale stenenschuivers Tommy Moeskops en Harrie van de Moesdijk de scepter zouden zwaaien in de stedelijke hightech arena? Met grote zekerheid is te stellen dat bijscholing niet nodig zou zijn en dat brainportland nu ruim 3 miljoen euro’tjes rijker zou zijn geweest in plaats van armer. Volgens de lokale tamtam zouden de voormalig Quote-parels en vastgoedtycoons ‘Moes & Moes’ de medina Eindhoven namelijk een stevige poot hebben uitgedraaid. De ‘Straet Holding’-ontwikkelaars maakten handig gebruik van de crisismaatregel om bouwprojecten met een ‘maatschappelijk belang’ via overheidssteun vlot te trekken. De verstrekte plaatselijke lening van 6 miljoen (inclusief vier ton rijksgeld), waarmee een moeizaam tot stand gekomen woon- en winkelcomplex kon worden ontwikkeld, kunnen de heren niet terugbetalen omdat ze problemen hebben met de bank. Het ‘vernieuwend denken over samenwerking en regionale ontplooiing’ roept daarmee toch wel vraagtekens op. De verantwoordelijke wethouders Fiers en Depla hebben samen een fles wijn opengetrokken, omdat de schade met behulp van een woonbedrijf, ‘beperkt’ is gebleven tot ruim 3 miljoen. Mijn eenvoudige plattelandsgedachte dat je nooit geld moet lenen aan iemand die rijker is dan jezelf, omdat het verschil alleen maar groter zal worden, had kunnen voorkomen dat nu ook het risicopotje van de gemeente Eindhoven leeg is. In verband met een buitenlands vakantieverblijf waren ‘Tom en Jerry’ niet bereikbaar voor commentaar.

Harry Verhoeven, Algemeen directeur TechniekHuys

Reageer op dit artikel