artikel

Een nieuwe term voor faalkostenreductie

bouwbreed Premium

Het werken aan faalkostenreductie is zeker niet verkeerd. Maar faalkosten maken gewoon onderdeel uit van de kwaliteitskosten. Gerrit de Heer gaat op zoek naar een nieuwe term die het begrip faalkostenreductie kan vervangen.

Positieve context

Zoals hierboven geschetst is het werken aan faalkostenreductie niet verkeerd, maar is het beter het in een positieve context te zetten. De basis is het vinden van een nieuwe term, die faalkostenreductie kan vervangen. Deze zal de volgende lading moeten dekken: de bouw gaat voor duurzame toegevoegde waarde voor de huisvestingsgebruiker.Natuurlijk zijn er de laatste jaren initiatieven geweest om te werken aan faalkostenreductie, die ook oog hadden voor de toegevoegde waarde voor de huisvestingsgebruiker. Voorbeelden zijn conceptueel bouwen, lean bouwen, integraal ontwerpen en BIM. Hoewel deze aanpakken vooral ‘systematisch’ zijn, bieden ze voor de komende jaren ook veel potentieel om aan een duurzame toegevoegde waarde voor de huisvestingsgebruiker te werken.Wil je deze ‘systematische’ aanpakken optimaal inzetten, dan is het erg belangrijk ook te werken aan het menselijke kapitaal in de bouw. Het blijven uiteindelijk de mensen die het waar moeten maken. Samenwerken, integratie van kennis en kunde (vakmanschap), en een cultuur van continue willen verbeteren, is hierbij een belangrijke basis. Dit is dé uitdaging voor de b&u bouwsector. Het maakt niet uit of je nu start met lean bouwen, integraal ontwerpen of BIM. Altijd geldt: begin met wat het beste past bij je organisatie!Zorg ervoor dat je het benutten van het menselijk kapitaal niet vergeet. Dat dit een passende plaats krijgt. Elke organisatie moet zijn eigen toegevoegde waarde opbouwen en voor verbinding zorgen, met de benodigde toegevoegde waarde van de andere partijen. Niet wijzen naar de ander, maar eerst zelf het goede voorbeeld geven.

Kennis en kunde

SBR heeft tien jaar geleden faalkosten op de agenda gezet. Voor de komende tien jaar zou ik dat willen omzetten naar ‘Gaan voor duurzame toegevoegde waarde voor de huisvestinggebruiker’. Binnen ons platform BouwBeter gaan we dit als centraal thema neerzetten. We bundelen bestaande kennis en kunde en ontwikkelen nieuwe, om te kunnen blijven werken aan ‘ons’ centrale doel: de duurzame toegevoegde waarde voor de huisvestingsgebruiker!

Reageer op dit artikel