artikel

Crisiscreativiteit

bouwbreed Premium

Zeg eens eerlijk, wist u het? Wist u dat de oorzaak van de spectaculaire verzakking van winkelcentrum ’t Loon, vorig jaar in Heerlen, nog niet bekend is? Sterker nog, wist u dat het onderzoek ernaar nog moet beginnen?

TNO, Royal Haskoning en Geonius hebben vorige week pas de opdracht gekregen. Eigenlijk had de gemeente ze al afgelopen Kerst aan het werk willen zetten, maar de gemeenteraad wil nadrukkelijk meekijken, en dat kost tijd. Hun betrokkenheid is begrijpelijk; een onderdeel van het onderzoek is het functioneren van de gemeente zelf. En hoewel er natuurlijk altijd nog een lijk uit de kast kan vallen, durf ik wel te stellen dat het stadsbestuur het goed heeft gedaan, zeker wat het deel vóór de bühne betreft. Dat is zelfs zo goed gegaan dat menigeen, ook in het geo- en constructiewereldje, de afgelopen maanden dacht dat de zaak al lang en breed gesloten was. Oorzaak: verzakking door de mijnen. Oplossing: gedeeltelijke sloop. Plan: herbouw gesloopte deel. Een cruciale actie in het vestigen van dat beeld was de openbaarmaking door de gemeente – op het hoogtepunt van de commotie – van de inspectierapporten en 62 pagina’s met e-mails van alle betrokkenen, inclusief die van burgemeester Depla. Dat maakte in één klap een einde aan de speculaties die er altijd bij dit soort calamiteiten zijn. In een interview, afgelopen vrijdag in Burgemeestersblad, laat Depla zien dat hij goed snapt waar het om draait in dit soort situaties. Er blijkt bewust te zijn afgeweken van formele structuren. Hij heeft het over het kweken van goodwill en de creativiteit van ambtenaren in Heerlen. En hij praat over het belang van campagne-ervaring in het omgaan met dit soort crises. Ongetwijfeld zullen de onderzoekers punten voor verbetering vinden. Maar de kans is nog groter dat hun verslag zich eind dit jaar laat lezen als een praktijkhandboek crisiscommunicatie.

Reageer op dit artikel