artikel

commentaar/ Visie

bouwbreed

D e onderhandelingen in het kabinet over de bezuinigingen zijn weer voortgezet, nadat het er woensdag nog op leek dat het kabinet met de gedoogpartner zou breken. Het grote probleem lijkt te zijn dat een deel van de coalitie, vooral het CDA, geen blinde bezuinigingen wil, maar daar ook hervormingen tegenover wil zien. Daarbij gaat […]

D e onderhandelingen in het kabinet over de bezuinigingen zijn weer voortgezet, nadat het er woensdag nog op leek dat het kabinet met de gedoogpartner zou breken. Het grote probleem lijkt te zijn dat een deel van de coalitie, vooral het CDA, geen blinde bezuinigingen wil, maar daar ook hervormingen tegenover wil zien. Daarbij gaat het vooral om de arbeidsmarkt, sociale voorzieningen en uiteraard de woningmarkt. VVD en PVV zijn hier nog steeds mordicus tegen.Op zich is dat curieus. Het is zo langzamerhand in ons land communis opinio dat hervormingen op de woningmarkt noodzakelijk zijn. Vele ideeën zijn de afgelopen jaren al de revue gepasseerd. Hoe die ook waren vormgegeven, ze hadden één ding gemeen. Het was niemands bedoeling om van de ene op de andere dag de hypotheekrente af te schaffen. Dat zou desastreuze gevolgen hebben voor de koopkracht van eigenwoningbezitters en vooral leiden tot behoorlijk vermogensverlies wegens het instorten van de prijzen.Dat neemt niet weg dat hervormingen nodig zijn om de woningmarkt weer uit het slop te halen. Nu blijven potentiële kopers op hun handen zitten met alle gevolgen van dien voor de bouw. Inmiddels denkt 45 procent van de woningbouwers er hard over om zijn personeelsbestand in te krimpen na de sanering die al heeft plaatsgevonden.Het is dan ook te hopen dat de regeringspartijen en de PVV inzien dat er een totaalvisie voor de woningmarkt moet komen en niet zoals oud-minister Donner heeft gedaan alleen maar een aanpak voor één segment. Daarbij zullen de partijen zich ook moeten realiseren dat een dergelijke hervorming geen bezuiniging op korte termijn kan en mag zijn.Daarvoor zal er een duidelijke visie moeten komen op de woningmarkt. Dat moet dan wel een visie zijn die het vertrouwen van de woonconsument versterkt. Want vertrouwen is momenteel broodnodig.

Reageer op dit artikel