artikel

Bouwbesluit stelt harde geluidseisen

bouwbreed

Het nieuwe Bouwbesluit stelt voor het eerst harde eisen aan trillingen en geluid bij bouwen en slopen. Wie hinder ondervindt, heeft dus vanaf 1 april een nieuw wapen in handen. Een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen en het bouwbestek zullen vaker voorwaarden stellen aan deze milieueffecten. Veel vaker dan nu zullen geluid- en trillingsniveaus vooraf berekend moeten worden, verwacht Jan Keijzer.

Met de invoering van het nieuwe Bouwbesluit op 1 april worden de maximaal toelaatbare geluids- en trillingsniveaus bij bouwen en slopen landelijk en wettelijk verankerd. Tot nu toe was dat alleen in lokale verordeningen vastgelegd waarbij veelal werd verwezen naar een ministeriële circulaire. Worden de geluids- of trillingniveaus tijdens de uitvoering overschreden, dan kan de handhavende gemeente het werk meteen stilleggen. Is vooraf duidelijk dat niet aan deze regels voldaan zal worden, dan kan een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen zelfs worden geweigerd. Gemeenten kúnnen op aanvraag van de initiatiefnemer van de normen afwijken (middels een ontheffing), maar alleen met een goede, feitelijke onderbouwing vooraf. De opdrachtgever en het verantwoordelijke bouwbedrijf komen in de praktijk via het bestek meestal overeen dat aan het Bouwbesluit voldaan moet worden. Dat legt een grote verantwoordelijkheid wat bouw- en sloopgeluid betreft bij het bouwbedrijf. Als het bouwbedrijf zonder voldoende kennis van zaken met de uitvoering begint, en de (strenge) normen worden inderdaad overschreden, dan kan het werk worden stilgelegd – met alle kostbare consequenties van dien. Ook voor bouwers wordt het dus van groot belang om op voorhand te weten of het werk binnen de wettelijke kaders valt, en zo niet, hoe de uitvoering zo kan worden aangepast dat dit wél het geval is.

Nu worden er nog relatief weinig geluid- en trillingvoorspellingen gemaakt. De grenzen worden vaak vooral bewaakt door tijdens de uitvoering te meten en te monitoren. Zodra de normen overschreden dreigen te worden, kan voor een aangepaste uitvoering worden gekozen. Of er wordt per dag korter gewerkt. Toch kunnen gemeente en bouwer dan nog voor vervelende verrassingen komen te staan. In ieder geval is er bij overschrijdingen sprake van groot oponthoud, of erger.

Kosten

De kosten van voorspellingen zijn over het algemeen lager dan die van continu meten en monitoren. Ook kan op basis van zo’n prognose vooraf goed worden nagedacht over de eventuele aanvullende inzet van monitoring tijdens de uitvoering. Vanaf 1 april is voorspellen dus een slimme investering. Maar los van de kosten: lokale overheden en bouwers kunnen het zich met het nieuwe Bouwbesluit niet meer permitteren om het op de uitvoering aan te laten komen.

Ongetwijfeld komt er de komende jaren de nodige jurisprudentie over dit onderwerp. Vooral zal duidelijk moeten worden waar precies de verantwoording ligt: bij de uitvoering – oftewel de veroorzaker van het geluid en de trillingen, bij de gemeente die er een vergunning voor gaf, of toch bij de opdrachtgever van het project of zelfs de ingenieurs die het ontwierpen. Het erop gokken zal een hachelijk avontuur worden. Voorspellen van de geluids- en trillingsniveaus is daarom de veiligste weg, ook financieel.

Strategisch adviseur geluid en trillingen bij advies- en ingenieursbureau LBP Sight te Nieuwegein

Reageer op dit artikel