artikel

Zuinig huis binnen handbereik

bouwbreed

Energiebesparing is een onderwerp dat we in Nederland al jaren voor ons uit schuiven. Daardoor lopen we iedere dag besparingen mis en lukt het ons niet om de geplande reductie van CO2-uitstoot te realiseren.Vanuit de installatiebranche hebben we de regering diverse keren aangespoord om initiatieven te nemen en we hebben kritiek geuit als dat (weer) niet gebeurde.

Wanneer er reden is voor een compliment, lopen we daar natuurlijk ook niet voor weg. Binnenkort behandelt de Tweede Kamer de Wet kenbaarheid energieprestatie gebouwen. Die wet maakt de weg vrij om de gebouwde omgeving snel en op grote schaal energiezuinig te maken. Een flinke stap in de goede richting. De nieuwe wet maakt van het energielabel voor woningen en andere gebouwen een sterk en helder instrument. Het energielabel heeft de afgelopen jaren ter discussie gestaan en dat was vaak terecht. Inmiddels zijn de opzet en uitvoering van het label sterk verbeterd en kunnen we de mogelijkheden écht gaan benutten. De discussie kan zich nu toespitsen op de vraag met welke maatregelen een eigenaar zijn gebouw zichtbaar energiezuiniger kan maken.

De nieuwe wet, die op 1 januari 2013 moet ingaan, stelt het energielabel verplicht bij verandering van eigenaar of huurder. De installatiebranche juicht dat toe omdat juist de vrijblijvendheid van het energielabel grootschalige energiebesparing lang in de weg heeft gestaan. De transitie is voor bedrijven en particulieren een logisch moment om energiebesparende maatregelen te overwegen. Het is dus goed om het energielabel te koppelen aan de stukken die bij de notaris op tafel komen. Geen energielabel, geen overdracht. Dat is wel zo duidelijk en het maakt de handhaving een stuk eenvoudiger.

Met het energielabel gaan bedrijven en burgers zélf iets doen aan energiebesparing. De overheid kan die ontwikkeling versnellen door er stimulerende maatregelen aan te verbinden. Dit is hét moment voor een groene investeringsmaatschappij, zoals die is aangekondigd in de Green Deal. Daar profiteert niet alleen het milieu van, maar ook de bouw- en installatiebranche die door de huidige recessie flink wordt geraakt. Het wetsvoorstel dat nu bij het parlement ligt, is een prima start voor een voortvarend energiebesparingsbeleid.

Voorzitter Uneto-VNI

Reageer op dit artikel