artikel

wetenschapNederland van morgen

bouwbreed

Opeenvolgende crises zijn niet de enige oorzaak van de sombere bouwprognoses voor de komende jaren. De inrichting van Nederland is namelijk grotendeels klaar. In de onderhoudsfase moeten we met nieuwe kennis en technologie de bestaande bouw toekomstbestendiger maken.

Somberheid is troef in de bouwprognoses tot 2016, onlangs opgesteld door TNO in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Nadat de woning- en utiliteitsbouw in rampjaar 2010 met meer dan 10 procent kromp, zet de dalende trend nog enkele jaren door om pas in 2013 het dal te bereiken. Of het nu gaat om investeringen in de woningbouw, investeringen in de utiliteitsbouw of het aantal werkzame personen in de bouw, we moeten nog een hele tijd wachten op stijgende lijnen. En dat stijgen gebeurt ook al niet met veel overtuiging: in 2016 is het niveau van voor de crisis nog lang niet in zicht. Er lijkt maar één conclusie mogelijk: deze bouwdip kent meer dan zeven magere jaren.

Niemand twijfelt eraan dat de opeenvolgende crises van de afgelopen jaren hebben bijgedragen aan de malaise in de bouw. Toch is er meer aan de hand. De VPRO-documentaire ‘Nederland van boven’ toont ons land vanuit vogelperspectief: een strakke compositie van middeleeuwse binnensteden, op de tekentafel ontworpen nieuwbouwwijken en ingekaderde natuur. Iedere vierkante meter is ontworpen, iedere stoeptegel ligt op de juiste plek. Geen wonder dat de nieuwbouw stagneert, zo mag je concluderen, dit prachtige land is grotendeels klaar en heeft niet veel meer nodig dan regelmatig onderhoud.

Maar waaruit bestaat dat onderhoud? Volgens mij moeten we de bestaande bouw toekomstbestendiger maken. Want in de komende decennia vergrijst de bevolking, verandert het klimaat en wordt energie schaarser. Hoe fraai en gestructureerd ons land ook is vanuit de lucht, ingezoomd tot op de grond blijken wijken, kantoren en huizen lang niet allemaal klaar voor zulke uitdagingen.

Voor het onlangs opgerichte topteam bouw is er dan ook werk aan de winkel. Dit team moet niet alleen nadenken over maatregelen om de bouw op korte termijn uit het slop te trekken. Het moet ook in kaart brengen welke kennis en innovaties in de bouw nodig zijn om de samenleving op lange termijn minder kwetsbaar te maken voor veranderende omstandigheden.

Managing Director Gebouwde

Omgeving TNO

Reageer op dit artikel