artikel

Wetenschap:Emotie en vertrouwen

bouwbreed Premium

In het zakelijk verkeer komen regelmatig conflicten voor. Statistieken en voorspellingen geven aan dat dat de laatste tijd toeneemt. Het lijkt mede het gevolg van de economische situatie. Ook in de bouw.

De periode na een conflict wordt gekenmerkt door wantrouwen en slechte communicatie die de resultaten van projecten niet bevorderen. Zoals altijd is voorkomen beter dan genezen. Bij publiek-private samenwerking (pps) treden specifieke knelpunten op die de samenwerking beïnvloeden. In de literatuur zijn aanwijzingen gevonden dat de specifieke eigenschappen van een pps een vergrote kans geven op sociaal-emotionele conflicten die ‘disfunctioneel’ zijn. In dergelijke situaties escaleren knelpunten tussen personen tot disfunctionele conflicten. Disfunctionele conflicten zijn conflicten waarbij een door niemand gewenst resultaat wordt bereikt. In de onderlinge relatie is winnen of verliezen dan de kernvraag geworden. Disfunctionele conflicten leiden tot vertragingen en schade aan het project. Disfunctionele conflicten kunnen worden voorkomen door bijtijds interventies te doen. Die bestaan uit het confronteren, achterhalen en exploreren van perceptieverschillen over de haalbaarheid van een project. De interventies dragen bij aan het bereiken van een coöperatiever karakter van het samenwerkingsklimaat doordat het ‘conflictniveau’ daalt. De interventies proberen zowel in een coöperatief als in een competitief klimaat te sturen op haalbaarheid en relatie. Als in de beginfase van de onderhandelingen rond een project het samenwerkingsklimaat competitief is, dan doet men er wijs aan te interveniëren door elkaar professioneel beter te leren kennen. Als het klimaat eenmaal coöperatief is, dan kan men dat verder stimuleren door het leren kennen van elkaars motivatie voor het project. Om het coöperatieve karakter van het klimaat te behouden, dan kan men interveniëren door persoonlijk contact en informeel te sturen op de relatie. Daarbij spelen de perceptieverschillen over de haalbaarheid van het project een centrale rol. Sterker nog door te werken aan de onderlinge relaties zou de haalbaarheid van het project toenemen. Dat lijkt verband te houden met de stelling die de laatste tijd vaak wordt gehoord dat economie alles te maken heeft met emotie en vertrouwen. Dat geldt blijkbaar ook in de bouw.

Technische Universiteit Delft

Bespreking proefschrift ‘Sturen op haalbaarheid en relatie: Interventies om disfunctionele conflicten bij pps in ruimtelijke ontwikkelingsprojecten te voorkomen’ door Louis Lousberg

Reageer op dit artikel