artikel

Uitstel of afstel?

bouwbreed

Dat de laatste tijd wat minder wordt gebouwd, zal de meesten onder u niet zijn ontgaan. In het verleden zijn er ook wel eens perioden geweest dat er minder werd gebouwd, maar het begint er steeds meer op te lijken, dat het deze keer een wat meer structureel verschijnsel is.

Maar laten we eerlijk wezen: we hebben de afgelopen jaren zo veel woningen en kantoren gebouwd en zo veel gebieden ontwikkeld, dat we daarmee nog jaren vooruit kunnen. Dat dit ook van invloed is op het aantal aan architecten verstrekte opdrachten, mag logisch zijn. De meeste architectenbureaus doen in eerste instantie wat het meest voor de hand ligt en wat vrijwel meteen in gang gezet kan worden: inkrimpen.

Dit begint met het afscheid nemen van diegenen die een tijdelijk contract hebben. Daarna zijn meestal de al wat langer zittende en wat oudere werknemers aan de beurt. Hoewel zij veel kennis en ervaring hebben zijn zij vaak relatief duur. Wanneer het bureau meerdere vestigingen heeft wordt er ook nog een vestiging gesloten.

Tegelijkertijd wordt besloten op alle mogelijke aanbestedingen in te schrijven. Dat dit voor de opdrachtgever wel eens schrikken is, mag blijken uit een enige tijd geleden gehouden aanbesteding voor een kleine school, die resulteerde in ruim honderd inschrijvingen.

Hoewel er meestal een uitgebreide reeks selectiecriteria is geformuleerd, is het criterium ‘de meest economische aanbieding’ toch wel het meest populair. In het verleden kwam het wel eens voor dat een wat kleiner bureau zo’n 10 procent onder de prijs ging zitten en zo de opdracht verwierf. De laatste tijd zijn er echter nieuwe deelnemers aan dit ‘prijsduiken’: de grote tot zeer grote bureaus. Zij duiken bij de wat grotere opdrachten met een honorarium van enkele tonnen, soms tot meer dan de helft onder de normale prijs. Vanuit de bureaus wel begrijpelijk. Er wordt misschien een ton ingeleverd, maar het bureau kan nog een aantal mensen aan het werk houden en kan vooral de indruk wekken dat de crisis aan dit bureau toch echt voorbij gaat. De vraag is of dit nu uitstel of afstel is. De tijd zal het leren.

Architect en voorzitter van Booosting

Reageer op dit artikel