artikel

Tunnelsyndroom

bouwbreed Premium

Laat ik het maar eerlijk zeggen: ik snap niks van die nieuwe Tunnelwet. Ik weet wat een tunnel is, dat er verschillende soorten zijn en dat je bij brand of ander onheil graag zo snel mogelijk gezond en wel buiten wilt staan.

Vooral over dat laatste is veel discussie. Zo wil de VNG dat de aanstaande opheffing van de Commissie Tunnelveiligheid ongedaan wordt gemaakt, anders zou de veiligheid in gevaar komen. Maar de minister van Infrastructuur en Milieu wil juist van de commissie af. Die botste namelijk regelmatig met Rijkswaterstaat, die daarop de adviezen begon te negeren. En dus wil de minister nu een Kenniscentrum Tunnels. Een en ander is vastgelegd in de nieuwe Tunnelwet. De eisen die daarin aan Nederlandse tunnels worden gesteld, zijn strenger dan de Europese eisen. Maar volgens veiligheidshoogleraar Ben Ale vergaloppeert de minister zich. Weliswaar zijn de eisen zwaarder, toch zijn Nederlandse tunnels volgens hem straks niet veilig. Duurder worden ze overigens niet, aldus de minister. Standaardisering zal de kosten in de hand houden. Prima hoor, zo’n standaard, zeggen verschillende tunnelbeheerders onder leiding van de VNG, maar dan willen wij het toch graag anders. De mooiste quote: “Het is niet de bedoeling om het idee van een standaard om zeep te helpen, maar de standaard van de minister is de onze niet, dus wij willen graag een eigen standaard.”

Ik heb ze bijna allemaal nog eens gelezen, de tientallen artikelen over de Tunnelwet, over de wil van de minister om de invloed van lagere overheden in te perken, en over de boosheid van die overheden daarover. Maar zou iemand mij nou eens kunnen uitleggen wat het reële gevaar is van dat nieuwe kenniscentrum? Kan iemand een voorbeeld geven van wat er straks niet meer mag, of juist moet, en waarom ik misschien niet meer levend uit zo’n tunnel kom? Help!

Remco de Boer, Directeur De Boer Communicatie – techniek & wetenschap

Amsterdam

Reageer op dit artikel