artikel

Sector moet goed imago opbouwen

bouwbreed Premium

Als de bouwsector een goed imago heeft, is een grootscheepse campagne overdreven. En als de sector geen goed imago heeft dan werkt zo’n campagne zelfs contraproductief. Slecht nieuws indammen en een goed imago opbouwen, luidt het advies van Piet Oskam.

Het effect van communicatie is de reactie die je krijgt. Ieder die zijn oor te luisteren legt, weet al snel hoe in de samenleving over de bouwsector gedacht wordt. Die maatschappelijke opinie is een spiegelbeeld van de bouwsector zelf. Het is dan ook altijd van belang om actief aan de beeldvorming van de branche te werken. Het is het dagelijks werk van belangenbehartigers. Zij worden bijvoorbeeld geïnterviewd, houden lezingen en verrichten bedrijfsopeningen. Het is een hele toer om dan een brug te slaan naar de opinie zoals die in brede lagen in de samenleving leeft. Er wordt nogal wat schamper gedaan over de bouwsector. Veel particuliere opdrachtgevers maken furore op verjaardagsfeestjes met een klaagzang over de bouw.

Spannend verhaal

Zo was er onlangs een kapitaalkrachtige ict-ondernemer, die een spannend verhaal vertelde over de bouw van zijn zwembad en wat daarbij allemaal mis ging. Hij woonde in een drassig gebied, maar had een aannemer van de hooggelegen Veluwe laten komen om dit exclusieve klusje voor een lage prijs te klaren. Alles wat fout kon gaan, ging fout. Voor het gemak vergat de beste man even dat juist veel ict-projecten een toonbeeld van desintegratie zijn. Een spannend relaas over een mislukte verbouwing roept altijd veel herkenning op bij de andere gasten. Hoe moeten we nu met deze betreurenswaardige beeldvorming omgaan? Beroepsmatige lobbyisten zijn overtuigd van het eigen gelijk en roepen al snel dat alles op een misverstand berust. In de bouwsector worden immers zulke mooie producten gemaakt. Er zijn prachtige bouwmaterialen. Deze reacties schieten tekort, omdat zij geen recht doen aan de gevoelens en meningen over de bouw, zoals die helaas in de samenleving opgeld doen. Wil je een effectieve bijdrage leveren aan de publieke meningsvorming over de bouwsector, dan zul je vooral moeten aanhaken bij de opvattingen, zoals die in brede kring leven. We zullen dan erkennen dat er nog wel eens wat misgaat in het bouwproces. Dat opdrachtgevers daar terecht moeite mee hebben. Dat de bouw nog vaak op een klassieke wijze werkt, waardoor er fouten gemaakt worden. Als we dat eerlijk erkennen, dan hebben we de aandacht gevangen. Dan kunnen we ook rekenen op belangstelling voor de oplossingen, die we kunnen schetsen. Het perspectief, dat we kunnen bieden. We kunnen dan ook een pleidooi voeren voor een gezamenlijke verantwoordelijkheid, waarbij klanten en bouwondernemers samenwerken aan een beter bouwproces. Als we blijven praten, zoals we dat altijd gedaan hebben, krijgen we de reacties, die we altijd gekregen hebben. In de erkenning van de feiten ligt de basis, waarop de beeldvorming in positieve zin bijgesteld kan worden. Als we denken dat een negatief imago op een misverstand berust, zullen we altijd verkeerd begrepen blijven worden.

Passende stappen

Een eerlijke diagnose van het imago van de bouwsector is een eerste vereiste. Als we de beginsituatie helder hebben, kunnen passende stappen worden gezet. Als de bouwsector een goed imago heeft, is een grootscheepse campagne letterlijk overdreven. Als de bouwsector geen goed imago heeft, werkt een campagne zelfs contraproductief. Ieder jaar wordt een behoorlijke portie slecht nieuws uit de bouw over de nationale bevolking uitgestort. Van vallende balkons tot ziekmakende ventilatoren. Van zware arbeidsomstandigheden tot een slechte sfeer op de bouwplaats. Als we die stroom slecht nieuws kunnen indammen, levert dat meer op dan een populaire goednieuws-campagne, waar mensen gemakkelijk doorheen prikken. Het is beter een goed imago op te bouwen, dan met een grootschalige campagne een slecht imago te onderstrepen. Voor goed opgeleide jongeren isthe sky the limit en blijft de vraag of de bouwsector the limitis. Actie is geboden. Maar dan wel de goede actie. In een volwassen bedrijfstak verhoudt het communicatiebeleid zich in goede harmonie met het innovatiebeleid. Dan wordt ruimte gegeven aan innovatieve ontwikkelingen en wordt hoopvol gereageerd op de resultaten van technische innovaties. In de bouwbranche worden nieuwe technieken primair gezien als bedreiging van de bestaande praktijk. Als we de feiten eerlijk benoemen, kunnen we werk maken van een sterk imago.

Directeur Centrum voor Innovatie van de Bouwkolom (CIB)

Zeist

Reageer op dit artikel