artikel

Nieuw leiderschap

bouwbreed Premium

In een land waar we van hype naar hype huppelen, horen we steeds vaker de roep om een echte leider. Sinds God ons land heeft verlaten en de verzuiling is afgebrokkeld vinden we het als samenleving steeds lastiger om met grote vragen en uitdagingen om te gaan.

Hoe gaan we om met de economische crisis, integratievraagstukken, de aanstaande muppetinvasieen de nog essentiëler de reservebeurten van Arjen Robben?

Steeds weer hoort men de roep om een echte leider. Die ons vertelt wat we moeten doen om de crisis van de week op te lossen. Hoe om te gaan met de uitdagingen die op ons pad komen. Die leider blijkt er niet te zijn. Elk land krijgt natuurlijk ook de leider die het verdient.

Laten we het eens omdraaien.

We kijken eerst naar de uitdagingen en liever nog welke toekomst we willen hebben en leiden zelf onze leiders op. De leiders van de toekomst!

Collegalid van De NieuwBouw, Colin Maring, heeft het idee opgevat om dit de doen. Voor ons Project Participations 2012, start hij een project om onze generatie van professionals voor te bereiden op een rol als leider om veranderingen verder te brengen. Het mooie van zijn aanpak is dat hij niet blijft hangen in de bouw. Het project schetst een profiel van de toekomstige leider in de bouw. Ze benoemen trends en komende veranderingen binnen onze sector. Zoeken naar vergelijkbare situaties en branches waaruit ze ervaringen kunnen putten. Dit als basis voor een afgestemd trainingsprogramma in De NieuwBouw Academy waarin onze leden met voorrang worden klaargestoomd voor deze rol.

Een mooi initiatief. Want in tijden waarin ‘managementtools’ zaken als lean en ketenintergratie (terecht) steeds belangrijker worden, is ook goed leiderschap nog steeds onontbeerlijk.

Want zoals Stephen Covey al zei, “management is efficiency in het beklimmen van de succesladder; leiderschap bepaalt welke ladder tegen de goede muur staat.” De wind is niet gunstig op dit moment, dus kunt u maar het beste tegen de juiste muur op klimmen!

Manager Business Development Cunningham Lindsey en voorzitter De NieuwBouw

Reageer op dit artikel