artikel

Nationaliseer de woningcorporaties

bouwbreed Premium

Er valt veel voor te zeggen om, ter reductie van de staatsschuld en in combinatie met de koop-aanbiedingsplicht van het kabinet-Rutte, te overwegen om woningcorporaties te nationaliseren. Elke Nederlander heeft de afgelopen eeuw bijgedragen aan het enorme vermogen ( ruim 200 miljard volgens DNB) van de woningcorporaties. Gemeenten verkochten bouwgrond aan corporaties voor extra lage […]

Er valt veel voor te zeggen om, ter reductie van de staatsschuld en in combinatie met de koop-aanbiedingsplicht van het kabinet-Rutte, te overwegen om woningcorporaties te nationaliseren.

Elke Nederlander heeft de afgelopen eeuw bijgedragen aan het enorme vermogen ( ruim 200 miljard volgens DNB) van de woningcorporaties. Gemeenten verkochten bouwgrond aan corporaties voor extra lage prijzen, wat werd gecompenseerd door hogere prijzen voor kavels voor koopwoningen. Op jaarbasis wordt ook nu nog elk jaar circa 500 miljoen euro naar de corporaties zowel via grond- maar soms ook via opstalexploitatie verschreven van koop naar huur. Daarvoor ontbreekt een wettelijke basis maar is staande praktijk in woningbouwontwikkeling.

Daarnaast staat elke Nederlander, via gemeentelijke garanties, ook garant voor de circa 70 miljard euro grote leningportefeuille van de woningcorporaties. En verder betalen corporaties geen bouwleges en geen overdrachtsbelasting. De facto is het vermogen van de woningcorporaties dus collectief vermogen, zij het ondergebracht in talloze stichtingen.

De door het kabinet-Rutte vlak voor kerst aangekondigde koop-aanbiedingsplicht van woningcorporaties aan zittende huurders biedt, met slechts een kleine aanpassing, zicht op een forse vrijval van liquiditeit bij de woningcorporaties. Het kabinetsvoorstel gaat uit van aanbiedingsplicht op basis van 90 procent van de WOZ-waarde. In de huidige markt is het verstandiger uit te gaan van aanbiedingsplicht op basis van bestaande huurstroom en verplicht conservatief gefinancieerd (annuïtair met 20-jarige aflossing).

Juist het WOZ-systeem ligt ten grondslag aan de hypotheekluchtbel: als een huis in de straat voor 2 ton verkocht wordt heeft de gehele buurt diezelfde waarde in het economisch verkeer. Een rampzalige versimpeling maar leuk voor het overwaarde-hypotheekverleningscircus.

Eenieder kan, uitgaande van bovenstaande aangepaste aanbiedingsplicht en gevoegd bij de gemiddelde maandhuur van 450 euro en gemiddelde restschuld van 25.000 euro per sociale huurwoning, uitrekenen dat er op termijn ruim 100 miljard euro kan gaan vrijvallen bij de woningcorporaties.

Meer nog dan de banken zijn de woningcorporaties, gemeten naar vermogenswaarde en zeker gezien haar oorspronkelijke sociale doelstelling, geperverteerd door de achter ons liggende greed & vanity-golf.

Corruptie, zelfverrijking en hoogmoedswaanzin bij projectontwikkeling kenmerken zo langzamerhand de branche. De (aangepaste) koop-aanbiedingsplicht van het kabinet-Rutte gaat een dusdanige vrijval een liquiditeit bij corporaties genereren dat het op voorhand nationaliseren de verstandigste weg is.

De commissie-De Wit onthulde dat er nog een nationaliseringswetje van de ING op de plank ligt.

Vervang ING door Woningcorporaties, haal een handtekening op bij die mevrouw die aan de Leidsestraatweg woont en voilà: “All your problems will be over”.

In zijn werkzame leven onder andere actief als projectontwikkelaar van onderdelen van de Amsterdamse IJ-oever

Reageer op dit artikel