artikel

Groen imago klopt niet met realiteit

bouwbreed

Sommige critici beweren dat Nederland er een handje van heeft om Europese regelgeving extra aan te scherpen. Nederland zou zich graag profileren als het beste jongetje van de Europese klas. Volgens Ed Nijpels is dat onzin. We voldoen nog niet aan onze eigen Nederlandse normen. Onder andere bij het terugdringen van CO2 -emissies hebben we nog veel te doen.

Er waart een spook door Europa – het spook van het anti-Europa-gevoel. Luister maar naar de leiders van sommige politieke partijen: ‘Brussel’ staat er bij hen steevast niet goed op. Europa zou de soevereiniteit van de afzonderlijke lidstaten aantasten en nationale politici lastigvallen met bedilzucht. Ook in Nederland zijn die geluiden steeds vaker te horen.

Nu is een latent anti-Europa-gevoel altijd wel min of meer aanwezig (wie herinnert zich niet het referendum van juni 2005?), maar de kredietcrisis en met name de eurocrisis hebben het sentiment de afgelopen jaren en vooral maanden sterk aangewakkerd. Het kabinet worstelt er zelf ook mee.

Tandeloos

Toch staat het als een paal boven water dat een sterke gezamenlijke Europese munt, belangrijk om concurrerend te zijn in de wereldeconomie, onmogelijk is zonder economische unie. En zo’n economische unie is weer tandeloos als Europa de bijbehorende bevoegdheden mist, met name de bevoegdheid om landen aan te pakken die het met de begrotingsmoraal niet zo nauw nemen. Dit is een helder verhaal, dat goed is uit te leggen. Maar zolang politici dat niet durven, blijven we in een spagaat steken. En dat gooit dan steeds weer nieuw koren op de molen van Europa-sceptici. Uiteindelijk ontstaat een deuk in het vertrouwen van de politiek, wat extra kwalijk is omdat juist naar de politiek wordt gekeken om de problemen op te lossen.

Mijn stelling: overdragen van bevoegdheden aan Brussel is géén ramp. Het economisch belang van Europa voor Nederland kan niet worden onderschat: 70 procent van onze export gaat naar Europa. In Europa verdient Nederland zijn geld. Ook dát moeten politici keer op keer durven uit te leggen als ze met euro-scepsis worden geconfronteerd. Europese regelgeving moet uiteraard altijd kritisch op haar mérites worden beoordeeld, maar het is al te gemakkelijk om ‘regels uit Brussel’ als pure bedilzucht terzijde te schuiven.

Sommige critici beweren dat Nederland er zelfs een handje van heeft om Europese regelgeving extra aan te scherpen, door er zogenoemde ‘nationale koppen’ bovenop te plaatsen. Nederland zou zich zo graag profileren als het beste jongetje van de Europese klas. In het regeerakkoord staat zelfs dat dergelijke nationale koppen moeten worden ‘opgespoord en verwijderd’. Er is ontzettend veel onzin in omloop over dit onderwerp. Regels die Nederland zelf opstelt, omdat in de Europese regeling is opgenomen dat een ambitie door de lidstaten moet worden uitgewerkt, zijn geen ‘nationale koppen’. Nederlandse regels voor een onderwerp waarvoor helemaal geen Europese regels bestaan, zijn dat ook niet. Critici die dat zeggen, verkopen leuterkoek. Ze proberen zo hun weerstand tegen Europa te maskeren.

Maar ook als het gaat om nadere nationale regels boven op de Europese regelgeving, de échte nationale koppen dus, is nuance gewenst. Onlangs kwam The Economistmet het artikel ‘Dirty Dikes’ dat Nederland op de Yale University Index van milieuvervuiling op de 20ste plaats staat van de 26 Europese lidstaten. We mogen wel denken dat we het goed voor elkaar hebben, dat mooie groene imago klopt niet met de realiteit. Onze bodem bevat nog altijd te veel fosfaten en nitraten, de kwaliteit van het oppervlaktewater moet nog altijd beter, en ook bij het terugdringen van emissies (onder andere van CO2) hebben we nog veel te doen.

Eigen achtertuin

Voor de Nederlandse advies- en ingenieursbureaus, vaak succesvol in Europa, is er dus ook in de eigen achtertuin nog werk te verzetten. Nederland is helemaal niet het beste jongetje van de klas; we staan in de hoek. Dat komt niet door Europese regels, maar omdat we nog niet voldoen aan onze eigen Nederlandse normen. Tijd om spoken te verjagen. Er is werk aan de winkel.

Voorzitter NLingenieurs, branchevereniging van advies-, management- en ingenieursbureaus

Reageer op dit artikel