artikel

Gebrekkige klimaatinstallaties

bouwbreed Premium

Omdat klimaatinstallaties slecht kunnen functioneren, zijn kantoorpanden soms onaangenaam koud of warm. In het huurrecht kan dit een gebrek opleveren op grond waarvan huurders de verhuurder kunnen aanspreken tot herstel of tijdelijke huurprijsvermindering. Er zijn verschillende uitspraken gewezen over slecht functionerende klimaatinstallaties. Dit kan tot gevolg hebben dat verhuurders op hun beurt installateurs gaan aanspreken.

De toename van rechtspraak op dit vlak vindt wellicht haar oorzaak in de toepassing van innovatieve collectieve klimaatinstallaties. Meer grote kantoorgebouwen zijn uitgerust met wko-installaties of balansventilatiesystemen die een algemeen binnenklimaat scheppen. Dit klimaat is niet per definitie geschikt voor individuele huurders. Huurders worden afhankelijk van gebouw gebonden temperaturen die in individuele huurunits slechts beperkt individueel te regelen zijn. In algemene zin kan een slecht binnenklimaat een gebrek opleveren waarvoor verhuurder aansprakelijk is. Uit de rechtspraak volgt dat voor beantwoording van de vraag of sprake is van een gebrek, aangeknoopt moet worden bij de gerechtvaardigde verwachtingen van partijen bij het aangaan van de huurovereenkomst. Een huurder van een nieuw kantoorpand met een nieuwe klimaatinstallatie zal eerder met succes kunnen betogen dat sprake is van een gebrekkig klimaat dan een huurder van een oud kantoorpand met dito klimaatinstallatie. Verder is het afhankelijk van de vraag of partijen nadere afspraken hebben gemaakt over bijvoorbeeld de mogelijkheid van individueel koelen en/of verwarmen van het gehuurde. Is helemaal niets afgesproken dan kan aansluiting gezocht worden bij Arbo wetgeving of het Bouwbesluit. Bij de huur van kantoor- en winkelruimte is de gebrekenregeling van regelend recht. Dit betekent dat verhuurders afspraken in de huurovereenkomst kunnen opnemen over de klimaatinstallatie. Ook kan het begrip ‘gebrek’ nader gedefinieerd worden. In de huurovereenkomst kan bijvoorbeeld bepaald worden dat de aanwezigheid van een oudere klimaatinstallatie geen gebrek oplevert. Zo wordt het verwachtingspatroon van huurders als het ware ingevuld en kunnen huurders hun verhuurder niet snel met succes aanspreken tot herstel of tijdelijke huurprijsvermindering.

Severijn Hulshof advocaten

Reageer op dit artikel