artikel

Duurzaamheid energie: Veiligheid: People, planet, profit: ook in gww-sector toepasbaar

bouwbreed

Duurzaamheid wordt steeds meer een ‘normaal’ onderdeel van zakendoen. Toch is er nog veel te winnen, zeker ook in gww. Het Rijk heeft, net als provincies, gemeenten en waterschappen met zijn beleid ingezet op duurzaam inkopen. Belangrijk daarbij is dat duurzaamheid op een goede manier wordt toegepast in de sector. Hiervoor bestaat geen standaard aanpak. De gww kun je niet hetzelfde behandelen als, bijvoorbeeld de inkoop van kantoorartikelen.

NLingenieurs is een groot voorstander van duurzaamheid in marktbenadering. Dat is niet simpel, want hoe definieer je duurzaamheid en hoe toets je dat, zonder de administratieve lasten onevenredig te verhogen? Het inkopen van iets dat nog ontworpen en gemaakt moet worden is wezenlijk anders dan de inkoop van iets dat op de plank ligt, zoals potloden of bureaustoelen. Daarom zijn marktpartijen, overheidsopdrachtgevers en kennisinstellingen gaan samenwerken onder de noemer ‘Duurzaam gww’, waarbij het uitgangspunt is dat zaken in samenhang worden opgepakt. Voor een duurzame ontwikkeling moet er een goed samenspel zijn tussen de overheidspartijen, de markt en de gebruikers, met ruimte voor innovatieve oplossingen. Ook of misschien juist in deze tijd van beperkte budgetten en bezuinigingen. Bijvoorbeeld door te kijken welke functies en ambities kunnen worden gecombineerd, hoe slimmer kan worden omgegaan met bouwfases en door het stimuleren van de levenscyclusbenadering. Met aandacht voor energie en CO2 en voor grondstoffen en materialen.

In de gww-sector worden systemen als de Omgevingswijzer, DuboCalc en de CO2-prestatieladder gebruikt. Er wordt druk gewerkt aan het ontwikkelen van een geïntegreerde toepassing en standaard werkwijze. Het begin is er, maar er zijn nog wel een paar belangrijke aandachtspunten. Zo hebben overheden (inkopers) vaak de neiging om alleen te focussen op het moment van de investering , terwijl de meeste winst te behalen valt in de gebruiksfase. Of de focus ligt vooral op de methodieken, terwijl het om het grotere plaatje gaat: de integrale aanpak. Het mooie aan duurzaamheid is dat het constant in ontwikkeling is. Wat vandaag het beste is, is morgen zeker achterhaald. De hele maatschappij profiteert hiervan. Dus overheden (opdrachtgevers): toon lef en ambitie en bied ruimte voor de innovaties vanuit de markt.

Voorzitter NLingenieurs

Reageer op dit artikel