artikel

Duurzaamheid, energie en veiligheid: Van vijand naar vriend

bouwbreed Premium

Net als op nationaal politiek niveau is er binnen onze vakwereld soms sprake van gedoogconstructies, zoals tussen de disciplines ‘harde waterbouw’ en ‘zachte waterbouw’, oftewel waterbouwers en ecologen. Soms zijn het vijanden van elkaar, soms kunnen ze niet zonder elkaar. Toch zie ik dat er steeds meer ‘verbroedering’ komt.

Van oudsher ontwierpen de ‘waterbouwers’ defensief. Een zo hoog mogelijke technische kwaliteit tegen minimale kosten. Ecologen kwamen er bij de ontwerptafel niet aan te pas. Prachtige iconen leverde dat op, zoals de Afsluitdijk. Langzaam nam de invloed van ecologen toe (mede door natuurwetgeving). De Tweede Maasvlakte is zo ontworpen dat de effecten op natuur minimaal zijn, terwijl er tegelijkertijd compensatie van de resteffecten plaatsvindt: er wordt een bodembeschermingsgebied ingesteld en een nieuw duingebied bij Delfland aangelegd. Maar echte winst zat er nog niet in voor de natuur. En echte communicatie tussen waterbouwers en ecologen ook niet. Ecologen werden hooguit gedoogd.

Het kennisprogramma Building with Nature zorgt voor een voorzichtige verandering. De ‘harde’ en ‘softe’ waterbouw zitten samen aan de ontwerptafel en ontwikkelen natte infrastructuur, met de nodige natuurlijke dynamiek. De Zandmotor is het overbekende voorbeeld, maar er lopen meer pilots zoals de kleine ‘zandbrommer’ voor de Friese IJsselmeerkust. Dit is niet zweverig of een modieus verschijnsel, het is wat mij betreft de nieuwe manier van werken; iedereen wordt er beter van. In het kennisprogramma zitten ook nuchtere baggeraars als Boskalis en Van Oord. En je kunt het US Army Corps of Engineers (als internationale gesprekspartner betrokken bij het programma) van veel beschuldigen, maar mode zal niet snel het sterkste punt van het leger worden.

Het is zo logisch, samenwerking tussen verschillende disciplines levert de mooiste innovaties op. Zolang er maar eerlijk met elkaar gecommuniceerd wordt. En uiteraard moet geen van de partijen zich ‘beter’ voelen dan de ander. Zelf heb ik niets tegen trotse ingenieurs (graag zelfs!), maar ‘God schiep niet de aarde, God schiep de waterbouwer en die schiep vervolgens de aarde’ gaat ook mij een beetje ver. De sleutel ligt in de wil om samen te werken tussen de disciplines en open en eerlijk te communiceren. Dus ingenieurs, praat! Misschien levert het u nog een dik belegde boterham op.

Joost Hulsbos

Voorzitter Jong NLingenieurs

Reageer op dit artikel