artikel

wetenschapKwaliteit van innovatie

bouwbreed Premium

Een van de zaken die de toekomst van de bouw in termen van omzet en winstgevendheid gaat bepalen, is de kwaliteit van de innovatie van producten en diensten. De wetenschap (de technische universiteiten van Delft, Eindhoven en Twente, 3TU.Bouw) gaat zich inzetten om de maatschappij en de bouwnijverheid te stimuleren in innovatief opzicht. Onderzoek gaat toekomstgericht worden, met een beoogd effect van economische bedrijvigheid, export en maatschappelijke duurzaamheid.

Met krankzinnige snelheid wordt momenteel gewerkt aan negen consortiumcontracten voor het nationale onderzoek, gedirigeerd door minister Verhagen. Het ministerie van EL&I gaat ook de subsidies bepalen en uitdelen in april 2012. Eind december zijn voor alle negen topgebieden voorstellen ingediend. De bouw is geen topgebied, hoewel het ministerie van BZK voor de bouw binnenkort een verrassing in petto heeft, complementair met de topgebieden.

Zelf werk ik als trekker mee aan het thema ‘Energiebesparing in de gebouwde omgeving’, dat onderverdeeld is in drie subthema’s: ‘Wijk’, ‘Gebouw’ en ‘Installaties’. In het subthema ‘Gebouw’ worden voorlopig vijf projecten op stapel gezet: Energiepositieve gebouwen (woningen), dubbele klimaatglasgevels (utiliteitsbouw), renovatiekozijnen (woningen), energieproducerende gevels, binnenisolatie renovatiesystemen. Half februari gaan de gecombineerde consortiumovereenkomsten naar EL&I voor definitieve beoordeling. Deze uitdaging geldt voor bouwbedrijven en toeleverende bedrijven, maar ook voor probleemeigenaren van te renoveren vastgoed. Een groot deel van de onderzoeksinzet wordt besteed aan het besparen op fossiele energie, het introduceren van zonne-energie en het ontwikkelen van gebouwsystemen die als geheel gemiddeld meer energie produceren in het gebouw of de gebouwde omgeving dan het verbruik bedraagt. Een groot discussiepunt is de definitie van energieneutraal. In de bouw wordt het energiegebruik van het gebouw versus de energieopwekking vanuit het gebouw gezien. Dus zonder apparaten. Maar de consument zal naar de energiemeters kijken. Dus de verwachting van de consumenten gaat verder dan die van de bouwproducenten. Ministerieel werd in lijn met de Europese regels in 2007 bepaald dat alle nieuwe woningbouw in 2020 energieneutraal moet worden opgeleverd. Daarover is nu nog weinig kennis en inzicht beschikbaar. Deze onderzoeksprogrammering beoogt die doelstelling ook haalbaar te maken.

Hoogleraar Productontwikkeling TU Delft, trekker subthema Gebouw

Aanmelden kan bij Piet Heijnen van AgentschapNL: piet.heijnen@Agentschapnl.nl

Reageer op dit artikel