artikel

Vraagtekens beton- en staalvereniging

bouwbreed

De Betonvereniging en Bouwen met Staal vragen zich af of de bouwsector wel in staat is om constructieve veiligheid structureel vorm te geven. Hun opinie stond vrijdag in deze krant. Volgens de twee belangenbehartigers gaat het nu niet goed. Over de gevolgen zijn ze duidelijk: als het niet beter gaat, zullen er de komende jaren […]

De Betonvereniging en Bouwen met Staal vragen zich af of de bouwsector wel in staat is om constructieve veiligheid structureel vorm te geven. Hun opinie stond vrijdag in deze krant. Volgens de twee belangenbehartigers gaat het nu niet goed. Over de gevolgen zijn ze duidelijk: als het niet beter gaat, zullen er de komende jaren flinke ongelukken gebeuren.

Hun zorgen zijn terecht. De constructieve veiligheid in Nederland neemt inderdaad af. De analyse die ze van het probleem geven, is raak. Maar de oplossingen die ze geven zijn dat niet. Die ontbreken namelijk. Het dichtst in de buurt komt hun voorstel om te “heroverwegen of we het principe van de hoofdconstructeur los moeten laten”. Ze plaatsten vooral vraagtekens, heel veel vraagtekens.

Maar de Betonvereniging bestaat al sinds 1927, de wortels van Bouwen met Staal liggen in de jaren vijftig. De twee zagen de afgelopen decennia dus vanaf de eerste rij waardoor en hoe de constructieve veiligheid afnam. Blijkbaar waren ook zij niet in staat om het tij te keren. Toch zijn ze het aan hun stand verplicht om bij een scherpe analyse van zo’n belangrijk probleem op z’n minst een aanzet tot de oplossing te geven. Misschien komt het nog. Vanmiddag organiseren de verenigingen namelijk een gecombineerde studiedag en nieuwjaarsbijeenkomst. Het onderwerp is constructieve veiligheid, de titel is ‘De cruciale rol van de projectleider’. In de opinie was al te lezen dat deze functionaris van het bouwbedrijf in de praktijk vaak wel voor veiligheid verantwoordelijk is, maar dat om verschillende redenen niet kan waarmaken.

Misschien dat vandaag duidelijk wordt wie dat wel kan of kunnen. Dat antwoord kost de leden van de Betonvereniging overigens wel 225 euro per persoon. Niet-leden betalen 25 euro extra. Dat is een koopje als de oplossing daadwerkelijk dichterbij komt. Zo niet, dan wordt het wel een héél dure nieuwjaarsborrel.

Directeur De Boer Communicatie – techniek & wetenschap, Amsterdamrdb@deboercommunicatie.nl

Reageer op dit artikel