artikel

Kleinere inspectie, meer ruimte

bouwbreed

Minder ministeries, minder ambtenaren, minder regels en meer ruimte voor het bedrijfsleven is het streven van de overheid. Harry Hertsenberg vraagt zich af hoe die maatregelen zullen uitwerken voor de arbeidsomstandigheden in de bouw.

Binnen het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wordt een aantal inspectiediensten samengevoegd tot één Inspectie SZW; daarin gaat dus ook de Arbeidsinspectie op. De oude en bekende naam Arbeidsinspectie verdwijnt, maar de inspecties blijven. Het is een bezuinigingsoperatie, met als onderliggende gedachte meer te doen met minder mensen. Dat vraagt een andere manier van werken voor de inspecteurs van SZW. Minder toezicht en inspecties in algemene zin en een meer projectmatige aanpak voor de risicovolle bedrijven en beroepen.

Bedrijven in de bouw en het verticaal transport kunnen wel tevreden zijn, maar niet lui achterover gaan leunen. Deze branches staan nog steeds te boek als risicovol, wat uit alle overzichten en statistieken naar voren komt. De Inspectie SZW zal hier niet aan voorbijgaan, sterker, ze zal gericht en steekproefsgewijs de vinger aan de pols blijven houden. Weliswaar met een lagere bezoekfrequentie, maar met meer focus en met hogere boetes. Het zal nog belangrijker worden om hier als bedrijfsleven verstandig en preventief mee om te gaan.

Instrumentarium

Het belang van goede arbeidsomstandigheden hoeft feitelijk niet meer te worden uitgelegd. Bedrijven weten het, de tijd van de voorlichting is voorbij. De kennis en ervaring om binnen de bedrijven en op de bouwplaats te zorgen voor goede arbeidsomstandigheden is ook aanwezig. Dat geldt ook voor het benodigde instrumentarium: arbo-catalogi, Abomafoon, cursussen en opleidingen, certificatie-schema’s. De crux zit erin deze kennis op een zodanige wijze te implementeren in de bedrijfsvoering, dat het als volkomen normaal wordt ervaren.

Investeren in goede arbeidsomstandigheden loont.

In de eerste plaats omdat is aangetoond dat deze investeringen hand in hand gaan met een gezonde bedrijfsvoering. Bedrijven met aandacht voor de arbeidsomstandigheden presteren domweg beter.

In de tweede plaats laat de Inspectie SZW bedrijven met rust die deze investeringen aantoonbaar kunnen maken. Bijvoorbeeld via een Ohsas-certificaat waarmee het managementsysteem ten aanzien van arbeidsomstandigheden door externen is goedgekeurd.

De Inspectie SZW wordt kleiner en dat geeft bedrijven meer ruimte. Het beeld van de spreekwoordelijke mug doemt op! De steken komen niet vaak voor, maar kunnen wel heel vervelend zijn.

De hamvraag is: kan het bedrijfsleven dit aan? Ook muggenbeten voorkom je niet door te vluchten, maar door je preventief in te smeren. Smeer je dus in: integratie van de aandacht voor arbeidsomstandigheden in alle lagen van de bedrijfsvoering is de beste remedie. Geen bulten en gezonde en tevreden werknemers, wat willen we nog meer?

Algemeen directeur Aboma

www.aboma.nl

Reageer op dit artikel