artikel

Installatie: Koolmonoxidegevaar vraagt om maatregelen

bouwbreed

Elk jaar vinden ongelukken plaats door het vrijkomen van koolmonoxide bij gastoestellen. Dit jaar begon dieptriest met het overlijden van twee meisjes in Huizen. Volgens Uneto-VNI is elk ongeval er één te veel. De brancheorganisatie pleit daarom voor twee concrete maatregelen: een wettelijk verplichte controle van gasinstallaties én de snelle vervanging van open gastoestellen door gesloten toestellen.

Uneto-VNI vindt het belangrijk dat de uitkomsten van het onderzoek naar het tragische ongeluk in Huizen ter beschikking komen van de normcommissie van NEN die zich bezighoudt met de gasvoorschriften. Wij pleiten ervoor dat NEN toetst of de huidige voorschriften nog volstaan of dat aanpassing noodzakelijk is.

Het gevaar voor koolmonoxidevergiftiging ontstaat meestal door onvoldoende ventilatie en onvoldoende onderhoud aan gastoestellen. Open verbrandingstoestellen, zoals keukengeisers, gashaarden en oudere cv-ketels onttrekken voor de verbranding zuurstof aan de ruimte waarin ze zijn geplaatst. Als een toestel, rookafvoer of ventilatievoorziening niet goed functioneert, is de verbranding onvolledig en komen er schadelijke rookgassen, zoals koolmonoxide terecht in de woning. Vooral in woningen die in een later stadium zijn geïsoleerd en daardoor luchtdichter zijn, kan dat levensgevaarlijke situaties opleveren. Door de huidige economische crisis denken nogal wat huizenbezitters te besparen op onderhoud van hun gastoestel, maar zij brengen zichzelf en hun gezin daarmee in gevaar, vooral bij oudere gastoestellen.Jaarlijks overlijden circa acht mensen aan de gevolgen van koolmonoxidevergiftiging en komen bijna tweehonderd mensen hierdoor in ziekenhuizen terecht. Dat is onnodig als we de juiste maatregelen nemen. Uneto-VNI pleit al jaren voor een wettelijke jaarlijkse controle voor gasinstallaties. De brancheorganisatie denkt hiermee veel onheil te kunnen voorkomen. Bij een jaarlijkse controle moet volgens Uneto-VNI niet alleen de gasinstallatie zelf worden betrokken, maar moet ook rekening worden gehouden met bijvoorbeeld de bouwkundige situatie en het ventilatiegedrag van de bewoner. Het gevaar voor koolmonoxidevergiftiging komt voornamelijk naar voren bij open gastoestellen. Sinds 2008 pleit de overheid (het toenmalige ministerie van VROM) voor vervanging van deze toestellen door gesloten toestellen. Gesloten toestellen beschikken over een eigen toevoer- en afvoerkanaal en maken voor de verbranding gebruik van lucht van buiten de woning. Een snelle vervanging van open gastoestellen is dan ook een effectieve manier om de gevaren van koolmonoxide snel uit te bannen. Daar kunnen we vandaag al mee beginnen.

Voorzitter Uneto-VNI

Reageer op dit artikel