artikel

Innovatief dieselheiblok wacht serie langetermijnproeven

bouwbreed

Het innovatieve dieselheiblok DC Pile Driver staat aan de vooravond van een serie langetermijnproeven om de duurzaamheid van het milieuvriendelijke blok aan te tonen. Door de crisis is daarvoor ruimschoots de tijd. Na de proeven is de machine in principe klaar voor de markt.

Machinefabriek Hera-Hammers in IJmuiden en Fistuca, een spin-off van de TU Eindhoven, hebben afgelopen tijd praktijkproeven met het heiblok uitgevoerd op een locatie van funderingsspecialist Van ’t Hek in De Beemster. “Omdat de proefopstelling iets te goed werkte en de panden om ons heen meetrilden”, zegt directeur Ton van Tunen van Hera-Hammers.

Beide bedrijven ontwikkelen de innovatieve DC (Direct Control) Pile Driver als antwoord op het bestaande dieselheiblok, dat als te vervuilend wordt beschouwd. Die vervuiling ontstaat onder andere door de onvolledige verbranding van de diesel, waarvan onder een lage druk van 3 à 4 bar een plasje op de kop van het slagstuk wordt gespoten.

Hierdoor produceert de machine na elke klap een roetpluim. Ook is een nadeel dat het conventionele dieselheiblok niet regelbaar is: elke slag heeft dezelfde kracht, terwijl in het heiproces op veel momenten kan worden volstaan met minder energie. Nieuwe milieuregelgeving zal de huidige generatie dieselblokken steeds meer weren uit de bewoonde omgeving.

Injectoren

Het is de bedoeling de vervolgproeven met de DC Pile Driver, die specifiek gericht zijn op de duurzaamheid van de injectoren van het dieselheiblok, weer in IJmuiden uit te voeren. Daarvoor hoeft namelijk niet daadwerkelijk te worden geheid. De koppen van de injectoren hebben het in de proeven wel enkele uren achtereen volgehouden, maar in de praktijk van het heien moeten ze een lange levensduur hebben.

In de DC Pile Driver wordt het zogeheten Common Rail-systeem voor directe brandstofinjectie van automerk Mercedes Benz toegepast. De injectorkop vernevelt dieselolie onder een hoge druk van maximaal 1000 bar, wat resulteert in een betere verbranding. “En daarmee voorkom je dus de roetpluim en heb je ook nog eens veel minder smeerolie nodig”, zegt Jasper Winkes, directeur van Fistuca en uitvinder van de DC Pile Driver.

Slagkracht

Groot voordeel van zijn machine is ook dat de slagkracht kan worden geregeld. Sensoren ‘voelen’ hoeveel energie nodig is voor de volgende slag. Door het moment van injecteren en de hoeveelheid diesel te variëren, is het mogelijk de slagenergie te regelen. De waardes worden via een aanraakscherm ingesteld.

Fistuca en Hera-Hammers zijn nog niet uitgedacht over hun innovatie, waarvan de ontwikkeling financieel wordt ondersteund door Agentschap NL. “We gaan nu kijken wat de juiste combinatie van technieken is om de DC Pile Driver op de markt te brengen,” aldus Winkes. “Uiteindelijk wil ik naar een dicht systeem toe, waardoor regen, zand en stof geen invloed meer hebben en dus geen slijtage kunnen veroorzaken.”

Complicerende factor blijft de geluidsproductie van de dieselheiblokken. Hiervoor hebben de bedrijven nog geen oplossing voorhanden. Proeven met een omkasting hebben vooralsnog niet geleid tot een stillere machine.

Reageer op dit artikel