artikel

Huidige generatie is pragmatisch

bouwbreed Premium

De meeste jongeren staan, in tegenstelling tot de babyboomers van tegenwoordig, niet meteen op de barricades. Ze zijn realistisch en pragmatisch. Sjaak Schouteren hoopt dat deze instelling zal uitmonden in een vernieuwing met structureel effect.

In de babyboomspecial van de Volkskrantvan 24 januari geeft Ed Nijpels aan dat hij als jongere zelf tegen zijn eigen vader heeft gedemonstreerd. Hij was onderdeel van een generatie die zich bevrijdde van het juk van de generatie voor hen. De babyboomers stonden ergens voor, maar staan nu helaas ook bekend als de generatie die volgens sommigen te veel vasthouden aan de mooie banen, geen ruimte maken voor de volgende generatie en alleen aan zichzelf denken. Het laatste wordt ook vaak aan de huidige werkende generatie toegeschreven. De ‘BV ik’ denk eerst aan zichzelf aan dan aan een ander.

Onlangs schreef ik voor een ander medium een artikel genoemd: ‘Alle jongeren zijn lui!’. Het leek mij een mooie manier om mijn Facebook-vriendengroep eens even goed op te schonen. Verrassend genoeg ontving ik juist van de jongeren alleen maar bijval. Men gaf aan dat de huidige generatie voor een dubbeltje op de eerste rang wil zitten. Op de werkvloer hebben ze hoge eisen en willen snel hoog op de carrièreladder komen, maar daar verwachten of willen ze niet te veel moeite voor doen. Zelf merken wij dit als bestuur van De NieuwBouw ook regelmatig. Als we een nieuw bestuurslid zoeken, moet eerst alles worden afgestemd met baas en partner, want het kan wel wat uurtjes kosten per week. Het blijkt nogal moeilijk te zijn om die investering te doen. Je kan ook denken: die paar uurtjes per week leveren je naast een hoop leermomenten een netwerk op waar je je hele leven nog wat aan hebt. Nog mooier zou het zijn als er een intrinsieke motivatie is om iets te doen voor de samenleving of gewoon voor je eigen ontwikkeling. Dit blijkt echter heel lastig te zijn. Zo gesteld lijken we welhaast te maken te hebben met een verzadigde generatie zoals de babyboomers dat ook zijn geworden. Zij hebben ooit op de barricades gestaan voor hun principes, maar lijken die daarna los te hebben gelaten in ruil voor of juist als gevolg van een exponentiële groei in de welvaart. De huidige generaties zijn opgegroeid in welvaart en hebben nergens voor hoeven vechten.Waarschijnlijk missen ze daardoor ook de sense of urgencyom een extra stapje te zetten. Dit lijkt een heel negatief gegeven, maar is dit nu echt zo heel anders dan vroeger? Waren de babyboomers die op de barricades stonden nu echt allemaal zo oprecht bezig met veranderingen teweeg te brengen in de maatschappij of was hier zoals wel vaker het geval is sprake van een aantal ‘trekkers’ en een hele hoop meelopers? Waarschijnlijk wel, anders zag de wereld er nu wel anders uit. Laten we het positief zien. We kunnen ook stellen dat we een generatie hebben die er eerlijk voor uitkomt waar zijn/haar belangen ligt. Waarvan je weet wat je nu en op de lange termijn kunt verwachten.

Ambitie

Ook wij zien in onze groep een aantal ‘trekkers’ die projecten opzetten, discussies aanzwengelen om vernieuwing in de bouw te bewerkstelligen. Onze ambitie als bestuur is om deze groep te laten groeien. Gezien het feit dat we voor onze Project participations 2012al meer dan acht projecten op de rol hebben staan, geeft aan dat er genoeg ‘aanjagers’ zijn. Maar we weten ook dat we nooit 1500 mensen op de barricades kunnen krijgen.

Daarom kiezen we bij De NieuwBouw ervoor om realistisch te kijken naar hoe je vernieuwing teweeg brengt. We bieden onze leden een platform waar zij kennis en kennissen tot hun beschikking hebben en mogelijkheden zich persoonlijk te ontwikkelen én ondersteuning te bieden bij idee- en conceptontwikkeling. Kortom, wij bieden onze leden een podium waar ze kennis kunnen vergaren, delen en verspreiden. Hierdoor komt de vernieuwing van binnenuit. De meeste leden zullen dan niet meteen op de barricades staan. Minder romantisch misschien maar wel met de juiste pragmatische instelling. Die daardoor hopelijk zal uitmonden in een vernieuwing met een structureel effect.

Sjaak Schouteren

Voorzitter De NieuwBouw

Reageer op dit artikel