artikel

Geperforeerde kanaalplaat absorbeert geluid

bouwbreed

Als je de onderzijde van een kanaalplaat tijdens de productie voorziet van perforaties, zou je in de ruimte onder de kale platen geen last meer moeten hebben van hinderlijke nagalm. Dat zal indirect tot gevolg hebben dat de betreffende ruimte zomers veel beter valt te koelen.

Kanaalplaatvloeren zijn relatief licht en door de wapening met voorgespannen staaldraden geschikt voor grote overspanningen. Ze worden dan ook veel toegepast. “Maar ze hebben als nadeel dat de onderzijde een gesloten vlak vormt, wat een hinderlijk lange nagalm kan veroorzaken”, staat in de tekst van octrooi NL2004767. Geen probleem zou je zeggen, want in de praktijk valt dat goed te verhelpen door het aanbrengen van een verlaagd plafond met veel betere akoestische eigenschappen. Architect René Hoek, creatief directeur van HET Architectenbureau denkt daar anders over: “Ik had een project waarin ik kanaalplaten wilde toepassen zonder die akoestische plafonds. Toen bedacht ik een kanaalplaatelement van geluidwerend beton, die geen extra geluidwerend materiaal behoeft.”

Op het eerste gezicht is de vinding van Hoek een normaal kanaalplaatelement. De onderzijde is evenwel niet vlak, maar voorzien van perforaties die tussen de onderwapening doorlopen tot in de inwendige, aan de uiteinden afgesloten kanalen. De perforaties tasten de constructieve eigenschappen van het element niet aan en kunnen tijdens de productie van de elementen worden aangebracht. Daarbij wordt overigens geen gebruik gemaakt van een speciale, geluidwerende betonsoort. Het geluidwerende effect moet louter komen van de perforaties die van de plaat een zogeheten ‘paneelabsorber’ maken. Hoek: “Die perforaties hebben een nagalmwerend effect dat de toepassing van verlaagde akoestische plafonds overbodig maakt. En dat heeft weer als voordeel dat we de vloerplaat kunnen gebruiken om de onderliggende ruimte te koelen via betonkernactivering, doordat koele lucht nu ongehinderd naar beneden kan zakken.”

Of de perforaties werkelijk een spectaculair effect zullen hebben, is nog niet duidelijk, want experimenten zijn nog niet uitgevoerd. Hoe groot moeten de perforaties bijvoorbeeld zijn, welke vorm moeten ze hebben, en hoeveel openingen zijn er nodig per vierkante meter? Hoek: “Ik wilde in samenwerking met de betonindustrie tests uitvoeren, maar die bedrijven waren niet direct bereid er tijd en geld in te stoppen. Met VBI, Europa’s grootste producent van kanaalplaatvloeren, heb ik nu de afspraak dat ze meedoen als ik een project heb waarin ik mijn vinding wil toepassen. Zo’n project had ik gevonden, maar dat is wegens de crisis uitgesteld. Ik ben nu druk op zoek naar andere geschikte projecten.”

octrooinummer: NL2004767

houder: HET Architectenbureau, Naaldwijk

uitvinder: R. Hoek

Reageer op dit artikel