artikel

Een andere kijk op de bouw in 2012

bouwbreed

Vaak moet je eerst los komen van de dagelijkse beslommeringen om een eigen visie te ontwikkelen. Volgens Piet Oskam kun je dan pas nieuwe inzichten – bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid en participatie van bewoners – goed benutten.


Wat zal het jaar 2012 de bouwsector brengen? Bekijkt u alles van een zonnige kant? Ziet u altijd kansen en mogelijkheden? De bekende lateraal denker dr. Edward de Bono onderscheidt een zestal denkpatronen, waarvoor hij evenzoveel hoeden heeft bedacht. Met een witte hoed richt je je vooral op de kale feiten en cijfers. Met een rode hoed ga je vooral af op je gevoel en intuïtie. Met een zwarte hoed kijk je pessimistisch de wereld in en heb je snel een negatief oordeel. De gele hoed staat voor positief denken. Een groene hoed staat symbool voor een creatieve benadering. Je maakt associaties en bedenkt alternatieven. Met een blauwe hoed richt je je vooral op het proces, heb je een beschouwende en controlerende benadering. De denkhoeden van De Bono laten ons vooral zien hoe beperkt wij in ons denken zijn.

Sterkten en zwakten

Het is bijna niet mogelijk om alle denkhoeden gelijktijdig te dragen. Zo kun je ook op verschillende manieren kijken naar de economische kracht van je bedrijf of van de regio, waarin je gevestigd bent. Heb je voldoende oog voor de sterkten en zwakten? Zijn er voldoende feitelijke gegevens beschikbaar? Heb je een goed ontwikkelde intuïtie? Heb je ook voldoende oog voor de bezwaren of mogelijke nadelen van een op zichzelf gewenste ontwikkeling? Ben je in staat om kansen positief tegemoet te treden? Bezit je voldoende creativiteit om die kansen te benutten? Kun je ook afstand nemen en het doorlopen proces kritisch bezien? Ieder bedrijf en iedere regio bezit een schat aan mogelijkheden. Om die te benutten, moet je niet onbezonnen aan de slag gaan. Niet als een dolle tekeergaan. Maar je moet wel aan de slag. Niet blijven steken in bezwaren. Als je anders kijkt naar je bedrijf, branche of naar je regio, dan zijn er onmiskenbaar veel kansen te benutten. Vaak moet je eerst los komen van de dagelijkse dingen en sleur om een andere kijk te ontwikkelen. Daar zijn verschillende manieren voor. Ben je in staat om een andere visie te ontwikkelen op wat je dagelijks bezighoudt? Sta je open voor ongedachte kansen, die je vanuit een nieuwe invalshoek kunt ontwaren? Ook met een zogenaamde helikopterview kun je anders kijken naar bedrijf, branche of regio. Als je anders kijkt dan je gewoon bent, zie je andere zaken dan je gewend bent.

Op zo’n wijze kan ook gekeken worden naar de ontwikkeling en exploitatie van percelen en gebieden. Neem een gewone woonwijk. Daar is altijd naar gekeken, alsof het in de eerste plaats een onderdeel vormt van een dorp of stad. Op wijkniveau worden slechts zaken geregeld, die op gemeentelijk vlak nog niet zijn ingevuld. Daardoor komen nieuwe ontwikkelingen maar moeizaam tot stand. Als iets in een gemeentehuis bedisseld is, is dat nog geen garantie voor succes. Of voor een duurzame oplossing. Of voor grote bewonersbetrokkenheid. Om nieuwe inzichten op het gebied van duurzaamheid en participatie goed te benutten, is een omgekeerde route nodig. Een woonwijk kan eigen spelregels en processen hebben. Dat vraagt actieve inzet en betrokkenheid van toekomstige bewoners, dat vraagt ook een meedenkende en begripvolle houding van bestuur en ambtenaren. Voor hen is het een proces van loslaten en durven. Als je er altijd je werk van hebt gemaakt om alles te regelen, moet je nu vooral zaken uit handen geven. Er zijn wel spelregels nodig. Dat is een nieuwe uitdaging voor bestuurders en ambtenaren. Als er goede kaders worden gesteld, kan daarbinnen een boeiend proces van participatie ontstaan.

Verantwoordelijkheid

Dat legt de verantwoordelijkheid waar het hoort: bij de bewoners zelf. Op wijkniveau ontstaat een eigen sfeer en straatbeeld. Een wijk als autarkie of als een energieproducerend consortium. Als je zo naar een nieuwe wijkontwikkeling kijkt, zie je voor 2012 en volgende jaren vooral veel mogelijkheden en kansen.

Directeur Centrum voor Innovatie van de Bouwkolom (CIB)

Zeist

Reageer op dit artikel