artikel

Biogas: goede techniek stuit op barrière van markt

bouwbreed

Een gasmotor gestookt met biogas haalt een totaalrendement van 100 procent wanneer die wordt gecombineerd met een absorptiewarmtepomp. Alle nieuwe technieken ten spijt blijven de verwachtingen van het ‘groene gas’ nog onvervuld. Het zijn marktperikelen die de opmars stuiten.

De gasmotor/warmtepomp-combinatie is een ontwikkeling van het Deense SEG Energy. Het totaalrendement van 100 procent komt volgens adviseur Technologie van Essent Klaas de Jong door een technisch trucje tot stand. De warmtepomp koelt het uitlaatgas af tot ruim 30 graden Celsius; meer dan wat voorheen mogelijk was. Technisch gezien is het proces in De Jongs uitleg identiek aan wat zich in een hr-ketel afspeelt. Biogas wordt op die manier tot 45 procent in elektriciteit omgezet en het restant in warmte.

De technische ontwikkelingen ten spijt blijft de markt achter op de verwachtingen door de bescheiden vergoedingen voor de energie die met dit gas worden gemaakt. Dat meent in elk geval voorman Eltjo van Marum van de Biogas Branche Organisatie uit Drachten. Naar zijn mening renderen vooral de grote installaties van 5 tot 10 megawatt zoals die bij suiker- en aardappelmeelfabrieken staan. ‘Boereninstallaties’ van 600 kilowatt tot een megawatt leveren door de terugleververgoeding van 0,15 euro per kilowattuur volgens Van Marum financieel (te) weinig op.

Wat De Jong betreft is het met dat nadeel snel gedaan. Hij verwacht dat de nieuwe Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) de warmtekrachtkoppelaars (wkk’s) waarin het biogas wordt verstookt financieel beter laat renderen. De vergoeding wordt een gemiddeld bedrag dat wordt berekend over de warmte en de elektriciteit die in de wkk’s wordt opgewekt. Verstoken van ruw biogas voor alleen warmte past ook in de SDE van 2012.

Het laat volgens De Jong onverlet dat in onder meer Duitsland meer werk wordt gemaakt van biogas. Een bezoek aan de recent gehouden vakbeurs Biogas 2012 in Bremen leerde hem dat bij de oosterburen inmiddels ruim zesduizend vergisters in bedrijf zijn. In Nederland staan er daarentegen een paar honderd opgesteld. Duitsland wil met de subsidies alle initiatieven steunen en innovaties bevorderen. De kleine ‘boereninstallatie’ wordt daardoor beter beloond dan de industriële vergisters. Nederland spant zich volgens De Jong vooral in om de doelen te halen die Brussel in 2020 gerealiseerd wil zien op energiegebied.

Droge vergisting

De Duitse fabrikant van verwarmingsvoorzieningen Viessmann begeeft zich inmiddels ook in het biogas. Het bedrijf zet mede in op droge vergisting; een relatief nieuwe techniek in Duitsland en ook in Nederland. De producent probeert die uit in een eigen biomassacentrale voor eigen gebruik. Agrariërs uit de omgeving van de producent voorzien de centrale van restproducten als loof, stengels en wortels. Die worden mechanisch gemengd en na vergisting weer uitgereden over de akkers.

Het materiaal hoeft tijdens het droge proces niet doorlopend gemengd zoals dat het geval is bij de natte variant. In het laatste geval gaat ongeveer 15 procent van de opgewekte energie op aan het in bedrijf houden van de machines. Een kubieke meter van het gewonnen gas bestaat voor de helft tot 60 procent uit methaan. Ter vergelijking: een kubieke meter Russisch aardgas bevat meer dan 90 procent methaan. Om een gasmotor aan de gang te houden moet het biogas minimaal 45 procent methaan bevatten. Viessmann verstookt het biogas in een gasmotor van MAN. De motor levert een thermisch vermogen van 240 kilowatt; de generator die eraan vastzit heeft een elektrisch vermogen van 190 kilowatt.

De Projectgroep Biomassa & WKK houdt op 31 januari in Apeldoorn een studiedag over de ontwikkelingen van biogas. Een afgevaardigde van het Deense SEG Energy legt bij die gelegenheid de bijzonderheden uit van de gasmotor/warmtepomp-combinatie.

Reageer op dit artikel