artikel

Bereid studenten voor op BIM

bouwbreed

Om BIM te laten slagen is het van belang dat toekomstige bouwers worden voorbereid op BIM. Volgens Jan Sterkenburg moet de stap van onderwijs naar de beroepspraktijk een logische zijn.Ing. Jan SterkenburgHogeschooldocent bouwtechniek en bouwmanagement aan de Hogeschool Utrecht, Instituut voor Gebouwde Omgeving

Het virtuele bouwen met geavanceerde ict-technologie is in het huidige bouwproces niet meer weg te denken. Publieke opdrachtgevers gaan BIM zelfs hanteren als selectiecriterium. Een groot aantal bouw- en installatiebedrijven is de weg ingeslagen om hun bedrijfsprocessen hierop in te richten. Deze ontwikkelingen zijn voor ieder bedrijf van groot belang, ongeacht de omvang. De hogescholen springen in op de snelle ontwikkelingen binnen BIM vanwege de groeiende behoefte aan afgestudeerde bachelors met kennis van zaken. Een aantal hogescholen, de Hoger Onderwijs Groep Bouw en Ruimte en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven zijn in opdracht van de Bouw Informatie Raad (BIR) gestart met de vraag hoe de curricula van de hogescholen kunnen worden verrijkt met de benodigde kwalificaties op het gebied van BIM. De partners hebben de BIM-rollen en -competenties voor hbo-studenten geformuleerd en uitgewerkt in een onderwijsprogramma. Tijdens het BIM-symposium in oktober, met gastsprekers en gasten uit de wereld van architectuur, bouw, installateurs, opdrachtgevers, adviseurs, engineers, ict, docenten en medewerkers van kenniscentra zijn de BIM-rollen en competenties gepresenteerd. Deze zullen worden opgenomen in het boek ‘Bachelor built environment’, dat dient als uitgangspunt voor het beroepsprofiel van hbo-bachelors. Rode draad in de ontwikkelingen is de strategie en koers die bedrijven met BIM gaan varen. Volgens Hans Nijssen van de BIR is door te werken binnen een BIM het bouwproces beter beheersbaar. Bedrijven formuleren hun eigen visie hierover maar daarnaast is voor de verdere ontwikkeling de samenwerking van het bedrijfsleven met wetenschap en onderwijs van cruciaal belang. Het belang van BIM uit zich in alle fases van het bouwproces. De wens van de opdrachtgever wordt vertaald in een centraal model waar alle partijen hun data uit putten. BIM biedt kansen voor zowel bouw- en installatiebedrijven, als voor architecten en beheerorganisaties. Aart van der Vlist van VDVZ Architecten is van mening dat BIM zeker niet alleen bedoeld voor de grote jongens. Ook het mkb moet deel gaan uitmaken van de ontwikkelingen binnen BIM. Daarnaast is een BIM niet alleen gericht op het nieuw te bouwen object maar ook op het levenscyclusdenken, het gebouw van initiatief tot en met herbestemming of sloop. De gebouwinformatie is nog het meest van belang voor de exploitatieperiode, vindt Roger Mol, directeur bedrijfsvoering van de Dienst Infrastructuur Rijkswaterstaat. Om BIM te laten slagen is het van belang dat de toekomstige bouwers voorbereid worden op BIM. De stap van onderwijs naar beroepspraktijk moet dan ook een logische zijn.

Gevolg

BIM is al op een aantal hogescholen geïmplementeerd in de curricula. Dit is mede het gevolg van het hogeschoolbreed overleg met de beroepspraktijk over het werken met BIM. Tijdens de opleiding zal de verbinding worden gelegd met de beroepspraktijk in de vorm van casussen, stages en afstudeerplaatsen. De gedachte achter BIM –samenwerken in de keten – wordt hiermee gestimuleerd. Beroepspraktijk en onderwijs zijn nog lang niet tot een einddoel gekomen. Het begin is er, nu doorpakken en doorontwikkelen. De bachelors built environment maken, met de kennis die zij hebben opgedaan tijdens hun studie, het verschil door de bedrijven te ondersteunen met hun knowhow over BIM.

Reageer op dit artikel