artikel

Beoordelen in mindere tijden

bouwbreed

Duurzame arbeidsrelaties zijn ook in mindere economische tijden in de bouw een must om te kunnen overleven. Walrick van Belkom geeft tips om medewerkers in deze periode te beoordelen.

Kwaliteit en onderscheid wordt door mensen bepaald. Juist in deze tijd, als in de bouw het werk met steeds minder mensen gedaan moet worden en het devies ‘een tandje erbij’ is, zijn beoordelingsgesprekken niet altijd even welkom. Een verplicht nummer dat tijd kost en alleen interessant als er sprake is van een salarisverhoging. Een misverstand. Erkenning, waardering en aandacht worden door medewerkers hoger aangeslagen dan geld. Het voeren van een dergelijk gesprek vraagt naast gespreksvaardigheden ook om een goede voorbereiding.

Goede voorbereiding

Een goede voorbereiding is nodig en kost circa 30 minuten. Verzamel feiten en voorbeelden aan de hand van de functiecriteria en afgesproken doelstellingen. Kijk naar de geleverde inspanning en scoor het resultaat. Pak uit ieder kwartaal een praktijkvoorbeeld. Tijdens het gesprek zal een medewerker dergelijke voorbeelden veel meer waarderen, dan voorbeelden van de voorbije week of maand. Het opsommen van sterke in plaats van zwakke punten zorgt dat de medewerker in de luisterhouding blijft. Benoem deze sterke punten en beschrijf wat er gebeurt als degene daarin doorschiet. Dat is een vervorming van zijn kwaliteit, waardoor deze een zwakte gaat worden. Kijk vervolgens waarin de uitdaging en ontwikkeling van de medewerker ligt.

Bijvoorbeeld een zeer kundige en ervaren medewerker (kracht), kan leiden tot een betweter (valkuil). Als deze medewerker vragen weet te stellen, nieuwe ideeën genereert of luistert naar minder ervaren collega’s en hen vervolgens gaat helpen, ontwikkelt hij zich verder in zijn kracht. En dat is voor een medewerker veel leuker om te horen dan dat hij iets moet gaan afleren.

Kijk ook naar de zogeheten ‘plus’ van de medewerker. Wat is zijn toegevoegde waarde voor de organisatie, de collega’s of de klant/opdrachtgever. Benoem deze tijdens het gesprek. Het is een erkenning van de persoon. Zet dit alles op papier en beschrijf tot slot welke verwachtingen je hebt van deze medewerker. Wat zou de medewerker volgens jou nog meer moeten kunnen en welke werkzaamheden sluiten daarop aan. Begin het gesprek door uit te leggen dat het beoordelingsgesprek uit twee gedeeltes bestaat. Het eerste gedeelte is eenzijdig: de manager praat en de medewerker luistert.

Communiceer als manager vanuit een actieve houding. Laat zien dat je zin hebt in het gesprek en houdt de op papier gezette voorbereiding aan als structuur. Als je tevreden bent over de medewerker, start daar dan mee. De spanning verdwijnt direct uit het gesprek. Gun de medewerker tijd om de voorbeelden tot zich te nemen en creëer korte pauzes na ieder voorbeeld. Aan het einde formuleer je het slotoordeel: Uitmuntend/goed/groeiend/onvoldoende.

Geen lange dialoog

Hierna start het tweede gedeelte van het gesprek; het komen tot afspraken. Geen lange dialoog of discussie, maar afspraken die in het verlengde van het eerste gedeelte liggen. Zorg dat de afspraken Smartzijn. Specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden.

Afspraken over resultaten en doelstellingen zijn kwantificeerbaar en mogen niet ontbreken. Afspraken over competenties (kennis, vaardigheden en gedrag) zijn meer kwalitatief van aard en zullen dichter bij de persoonskenmerken van de medewerker liggen. Dergelijke afspraken leveren de medewerker extra energie op. Energie die aangewend wordt om de resultaten en doelstellingen vlotjes te halen. Geef de medewerker ook ruimte en vraag welke afspraak hij graag gemaakt wil zien. Tot slot wordt de medewerker gevraagd welke ondersteuning hij van jou als manager nodig heeft om deze afspraken na te komen.

De herkenning van de praktijkvoorbeelden, de waardering van zijn kwaliteiten, de persoonlijke aandacht in het gesprek en de uitdagende afspraken zorgen bij diezelfde medewerker, dat ‘ie als een speer zal gaan’.

Dubbel W Consultancy

Nijmegen

Reageer op dit artikel