artikel

wetenschapEffecten voor woningprijzen

bouwbreed Premium

De woningmarkt zit op slot en woningen staan steeds langer te koop. Huizenprijzen staan onder druk en de hypotheekrenteaftrek ligt onder vuur. Effecten van eigen- woningbezit op huishoudens zijn groot. De waarde van de woning beslaat een groot deel van de balans van huishoudens. Zeker in de huidige markt levert het verkoopproces veel onzekerheid op, zowel over de uiteindelijke verkoopprijs als ook over de tijdsduur om het huis te verkopen, als het huis al verkocht wordt.

Volgens de theorie interpreteren potentiële kopers de tijdsduur die een woning te koop staat als een signaal van slechte kwaliteit van de woning. De consequentie is dat de kans dat een woning verkocht wordt afneemt met de tijdsduur die de woning al te koop heeft gestaan. Verder neemt de kans dat de woning door de verkoper van de markt wordt teruggetrokken toe naarmate de woning langer te koop staat. De theorie voorspelt ook een scherpe daling in de kans dat een woning verkocht wordt nadat de bestaande groep potentiële kopers de woning heeft afgewezen om te kopen. De woning zou dan alleen nog verkocht kunnen worden aan een nieuwe groep potentiële kopers die de markt betreedt. Onderzoek laat zien dat vraagprijsverlaging het risico van slechte verkoop verhoogt met 83 procent, maar ook de kans van terugtrekking van de markt met 44 procent toeneemt. Deze effecten zijn behoorlijk groot. Vraagprijsverlagingen verlagen ook de verwachte transactieprijs als direct effect. Daarnaast heeft ook de duur die de woning al te koop staat voorafgaand aan de vraagprijsverlaging een negatief effect op de transactieprijs. Het tegenovergestelde effect van een vraagprijsverlaging is dat het de verwachte tijdsduur op de markt reduceert, wat weer de verwachte transactieprijs doet toenemen. Schokken in de hypotheekrente hebben een direct en groot effect op de verkoopsnelheid. Ze blijken echter weinig invloed te hebben op de snelheid waarmee woningen te koop worden gezet. De invloed op woningprijzen verloopt geleidelijk. Gezien de economische voorspellingen en ontwikkelingen rond de hypotheekrente vallen er nog wel wat effecten te verwachten voor de woningmarkt.

Onderzoeker TU Delft

Bespreking van proefschrift: Liquidity and price discovery in real estate assets

Auteur: Erik de Wit

Universiteit van Amsterdam

Reageer op dit artikel