artikel

wetenschapCreatief met waterkringlopen

bouwbreed Premium

Door slimmer om te gaan met waterkringlopen kunnen we binnenkort waterneutrale wijken en kantoren bouwen. Sleutelwoorden hierin zijn decentraal zuiveren, meer hergebruiken en zuiniger omgaan met water.

Energiebesparing en zuinig gebruik van grondstoffen in de bouw is noodzakelijk, bijvoorbeeld door beter te isoleren en meer prefab onderdelen te gebruiken. Naast de kringlopen van energie en grondstoffen is er nog een derde, die van water. Met deze watercyclus bedoelen we de waterstromen in leidingen en buizen: van het drinkwaterbedrijf naar de gebruikers en van de gebruikers naar de rioolwaterzuivering. Anders dan het overvloedige water in de natuurlijke waterkringloop, dat we met dijken en dammen juist buiten de deur proberen te houden, is dit zoete en schone water schaars.

Net als met energie en grondstoffen zouden we daarom zuiniger om moeten gaan met drink- en afvalwater. Bijvoorbeeld door het niet onnodig over grote afstanden te transporteren. En door het na gebruik niet te lozen, maar op te waarderen voor hergebruik. Een goed voorbeeld hiervan is woonwijk Noorderhoek in Sneek. Na succesvolle experimenten met 32 woningen is het plan dat in deze wijk dit jaar een nieuwe vorm van sanitatie wordt opgeschaald naar meer dan 200 woningen. Afvalwater wordt al bij de bron gescheiden, waardoor het mogelijk is er energie, water, stikstof en fosfaat uit terug te winnen. Dat gebeurt bovendien energieneutraal: de voor zuivering benodigde energie komt voor 100 procent uit het afvalwater zèlf.

Dit is straks ook mogelijk in andere sectoren, zoals de glastuinbouw en de utiliteitsbouw. Zo is afvalwater uit veel kassen warm en zit het boordevol mineralen en zouten. Door lokaal de ketens van water, energie en meststoffen te sluiten zijn flinke besparingen mogelijk. In plaats van een centrale eenheid op afstand, die één en dezelfde waterkwaliteit produceert voor alle gebruikers, is de waterzuivering van de toekomst een volledig in de werkprocessen geïntegreerde, decentrale schakel. Al naar gelang de wensen van de gebruiker kan deze water afleveren van verschillende kwaliteiten: drinkwater, proceswater of oppervlaktewater. Zo verlagen gebruikers niet alleen de gas- en elektriciteitsrekening, maar ook die voor de levering van drinkwater en zuivering van afvalwater. Straks krijgt hij misschien niet eens meer rekeningen voor deze diensten en zijn kantoren en wijken binnenkort waterneutraal.

www.tno.nl/gebouwde-omgeving

Reageer op dit artikel