artikel

Stroomoverschot als gas opgeslagen

bouwbreed Premium

Elektriciteit uit windturbines gaat vaak verloren. Op de momenten dat het hard waait, zijn er niet altijd voldoende gebruikers voor de stroom. De Duitse ketelbouwer Viessmann werkt aan een installatie die een overmaat aan elektriciteit omzet in methaan, het hoofdbestanddeel van aardgas.

De installatie wordt opgebouwd rond het Sabatier-proces; een vinding van de Franse chemicus Paul Sabatier. Het systeem maakt methaan van koolstofdioxide en waterstof. Het gas kan volgens technisch woordvoerder Christian Rothe van Viessmann in het bestaande transportnet of in al dan niet lege gasvelden worden gepompt. Een kleinere installatie zou in zijn visie onder meer ketels en turbines van gas kunnen voorzien.

Viessmann hoopt halverwege volgend jaar een prototype te hebben van een Sabatier-systeem. In 2015 denkt de fabrikant voor eigen gebruik een installatie te kunnen inzetten van 200 kilowattuur. De installatie scheidt door middel van elektrolyse water in zuurstof en waterstof. Het waterstof wordt gemengd met koolstofdioxide waardoor methaan ontstaat. Het gevormde gas heet synthetisch natuurlijk gas oftewel sng.

Beperkt

Rothe ziet voor het Sabatier-systeem vooral mogelijkheden om een teveel aan elektriciteit uit buitengaatse windparken nuttig te kunnen gebruiken. “De installatie moet dan zo dicht mogelijk bij de plek staan waar de zeekabels aan land komen. Elektrische transportverliezen blijven daardoor beperkt.” Het geproduceerde gas in het transport pompen is in Rothe’s uitleg dan het kleinste probleem. “Overal liggen wel gasleidingen.”

Afhankelijk van de berekeningswijze zou het rendement van het Sabatier-proces een kleine 60 procent kunnen bedragen. Rothe komt vooralsnog uit op ruim 40 procent. “Op zich is dat niet heel erg hoog, ware het niet dat het om een teveel aan elektriciteit gaat dat anders zou worden ‘afgefakkeld’.” Wat Viessmann betreft is het Sabatier-proces vooralsnog ook de enige oplossing om een teveel aan elektriciteit tegen redelijke kosten op te slaan en te hergebruiken.

Ben Oudman van Gastec in Apeldoorn zegt dat het gasonderzoeksinstituut ook plannen heeft om met het Sabatier-proces aan de slag te gaan. Volgend jaar moet blijken of het voornemen concreet kan worden. Als dat zo is zet Gastec in op gas voor automotoren. “Daar verwachten we meer van dan van gas voor verwarmingsketels”, aldus Oudman.

Reageer op dit artikel