artikel

Rijk remt bouw van zuinige woning

bouwbreed Premium

Kantoren, winkels en woningen die tegenwoordig door projectontwikkelaars worden gerealiseerd zijn veel comfortabeler, duurzamer en energiezuiniger dan het vastgoed dat in de eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog werd gebouwd. De energieslurpers van toen zijn aan grondige vernieuwing toe, meent Jan Fokkema.

Energiezuinigheid wordt steeds belangrijker de komende jaren. De energieprijzen zullen blijven stijgen. Nu al is het gemiddeld verschil in energielasten tussen een eengezinswoning met label G en een vergelijkbare woning met label A ruim 100 euro per maand. Bij toenemende energieschaarste wordt dat verschil groter. Projectontwikkelaars hebben in het Lenteakkoord met de overheid afgesproken dat ze vanaf 2015 alleen nog maar nieuwbouw opleveren die 50 procent energiezuiniger is dan de standaard uit 2007. Er is bij mijn weten geen andere sector van enige omvang en importantie in Nederland die een dergelijke verbetering van de energieprestatie waarmaakt, zonder noemenswaardige steun van de overheid.

G-label

Een nieuwbouwwoning uit midden jaren zeventig verbruikt gemiddeld 3000 kubieke meter gas en zou vandaag de dag een G-label krijgen. Een nieuwbouwwoning uit 2007 verbruikt 750 kubieke meter gas. Met ingang van dit jaar is dat dus met 25 procent gereduceerd en over vier jaar wordt dat gehalveerd ten opzichte van 2007! Energiezuinige woningen worden op dit moment door het Rijk in het geheel niet financieel gesteund of gestimuleerd. Sterker nog: doordat het Rijk lang treuzelde met de energielabelsystematiek voor de bestaande woningbouw wordt energiezuinige woningbouw juist geremd. In de loop van volgend jaar zal de energiezuinigheid van nieuwe woningen voor iedereen beter zichtbaar worden, omdat dan het energielabel voor nieuwbouw beschikbaar komt. Nieuwbouwwoningen krijgen dan een A++ -label, terwijl de gemiddelde bestaande voorraad op het D-niveau zit en de gemiddelde koopwoning op het C-niveau. Vanaf 2015 wordt het A+++-label de standaard. Om de doelstelling in 2015 te bereiken zetten we in op woningcasco’s voorzien van een robuust, energiebesparend pakket. We streven er naar dat op korte termijn (uiterlijk 2015) elke nieuwbouwwoning een schil krijgt met een Rc-waarde van minimaal 5 (twee keer betere isolatie dan nu is voorgeschreven), driedubbele beglazing en lagetemperatuurverwarming. Robuuste maatregelen die tot een lager energiegebruik leiden, onafhankelijk van bewonersgedrag of installaties die in de woning worden aangebracht. Een aantal bouwers, ontwikkelaars en beleggers past al standaard schilisolatie met Rc-waarde van 5 toe; naar eigen zeggen kost dat nauwelijks iets extra. Driedubbelglas kennen we nog nauwelijks in Nederland en zal aanvankelijk tot hogere kosten leiden. Lage temperatuurverwarming wordt al veel vaker toegepast, maar is ook nog lang geen standaard. Ontwikkelaars en bouwers willen in het komende jaar op grote schaal ervaring opdoen met het realiseren van een dergelijk robuust pakket. Eind 2012 zal de voortgang geëvalueerd worden en zal aan de minister advies uitgebracht worden over het verplicht stellen van dit pakket. Dergelijke woningen kunnen gemakkelijk voorzien worden van een warmtepomp, zonneboiler en pv-cellen om het energiegebruik verder te verduurzamen.

Geweldige stimulans

Zoals gezegd: energiezuinige woningen worden momenteel door het Rijk niet financieel gesteund of gestimuleerd, maar juist geremd! Ik pleit ervoor dat het Rijk de bouw van energiezuinige woningen stimuleert en bewoners van dergelijke woningen beloont. Een goede maatregel zou zijn om in de komende drie jaar woningen met een A+++-label eenmalig een investeringspremie van 20.000 euro toe te kennen. Dat is een geweldige stimulans voor de bouw en zorgt voor behoud van goed opgeleid personeel, dat we over een paar jaar weer nodig hebben. Bovendien bouwen we zo aan een duurzame woningvoorraad, want de komende jaren zullen door bevolkingsgroei en huishoudensgroei nog veel nieuwe woningen nodig zijn. Ook gemeenten kunnen een steentje bijdragen aan verduurzaming van de woningvoorraad. Vaak vragen gemeenten aan ontwikkelaars om nieuwe woningen te voorzien van een scherpere energieprestatie dan het Bouwbesluit vergt. Het minste dat gemeenten in ruil kunnen doen is het belonen van energiezuinige woningen (bijvoorbeeld vanaf A+) met minimaal vijf jaar vrijstelling van de OZB.

Directeur Neprom

Voorburg

Reageer op dit artikel