artikel

Lof voor openheid gemeente Heerlen

bouwbreed Premium

Heerlen heeft er goed aan gedaan om afgelopen woensdag onder meer 62 pagina’s met e-mails over het verzakte winkelcentrum ’t Loon openbaar te maken (te lezen via een link op de website van deze krant).

Kort daarvoor was namelijk de indruk ontstaan dat de gemeente meer wist dan ze naar buiten bracht. Vooral de beslissing vorige week om versneld tot sloop over te gaan, leek niet gebaseerd te kunnen zijn op alleen de informatie die op dat moment publiek was. Daarin was namelijk slechts sprake van ‘beweging in de grond’ als oorzaak. Dat is echter geen oorzaak maar een gevolg.

Hoewel de exacte reden voor de verzakking nog altijd niet 100 procent vaststaat, geeft de gemeente met de openbaarmaking vooral een belangrijk signaal af: wij hebben niets te verbergen. Juist als er bij calamiteiten onduidelijkheid is, neemt het vermoeden dat er informatie ‘onder de pet’ wordt gehouden toe. Burgers rekenen er tegenwoordig al bijna op dat een overheid niet het achterste van z’n tong laat zien. En dat is vervolgens aanleiding voor allerlei speculaties met een geheel eigen dynamiek.

Zo hoorde het publiek op 12 oktober voor het eerst van scheuren in twee kolommen, maar verklaarde de gemeente op 29 november dat “de problemen al enkele maanden geleden waren ontdekt”. Hoewel het een het ander niet hoeft uit te sluiten, kun je er ook het achterhouden van informatie in zien. Aan die speculaties heeft de gemeente met de verspreiding van de e-mails nu in één klap een einde gemaakt. Zelfs al zou op enig moment blijken dat ook de gemeente steken heeft laten vallen, dan zullen die in een sfeer van transparantie tot minder ophef leiden. Dat geldt overigens alleen als nu ook daadwerkelijk alle informatie is gegeven. Zo niet, dan zou de openbaarmaking alsnog averechts kunnen werken.

Openheid is de basis voor het vertrouwen tussen burger en overheid, juist en vooral bij calamiteiten. Hoewel iedere bestuurder dat weet, lukt het maar weinigen om aan dat principe op het uur U invulling te geven. Dat Heerlen dat nu wel doet, verdient alle lof.

Directeur De Boer Communicatie – techniek & wetenschap, Amsterdam

Reageer op dit artikel