artikel

Installatie:Energie-efficiënte verlichting

bouwbreed Premium

In een gemiddeld utiliteitsgebouw, zoals een kantoor, school of bedrijf, is verlichting verantwoordelijk voor 25 procent van het elektriciteitsgebruik. Door het nemen van energiebesparende maatregelen kan daar met gemak de helft op bespaard worden. Toch blijkt uit het eindrapport van de Taskforce Verlichting dat dat nog maar weinig gebeurt. Daarmee laten gebouwbeheerders en facility managers grote kansen liggen om hun energierekening omlaag te brengen.

Het eindrapport van de Taskforce Verlichting, ingesteld door het toenmalige ministerie van VROM, laat zien dat er al veel is bereikt. Zo is het percentage gemeenten dat werkt aan energiebesparing in openbare verlichting gestegen van 11 procent tot 85 procent, voor de provincies is dat zelfs 100 procent. In utiliteitsgebouwen is echter nog een wereld te winnen. Slechts in een derde van deze gebouwen wordt gebruik gemaakt van energie-efficiënte verlichtingstechnieken. Dat is niet alleen jammer vanuit het oogpunt van energiebesparing, maar ook vanuit financieel oogpunt. Investeringen in energiezuinige verlichting, zoals aanwezigheidsdetectie, daglichtsensoren, led-verlichting, efficiënte fluorescentielampen en aandacht voor daglichttoetreding verdienen zich namelijk vaak in enkele jaren al terug.

De Taskforce Verlichting, waarin ook brancheorganisatie Uneto-VNI deelnam, heeft onderzocht waarom investeringen in de utiliteit nog te weinig plaatsvinden. Eén van de oorzaken is de onbekendheid van de beschikbare technieken bij bijvoorbeeld gebouwbeheerders en facility managers. Daarnaast is er te veel oog voor de initiële investeringen en te weinig aandacht voor de gebruikskosten over de totale levensduur van de installatie. Die vallen namelijk fors lager uit dan bij niet-energiezuinige verlichtingssystemen, onder andere doordat de onderhoudsfrequentie omlaag kan.

Een ander knelpunt is de zogenaamde split incentive: twee betrokkenen die niet willen investeren in energiebesparende maatregelen, omdat ze er zelf niet van profiteren. De eigenaar van een gebouw verduurzaamt het gebouw niet omdat het alleen een gunstig effect heeft op de energierekening van de gebruiker. De gebruiker van het gebouw investeert óók niet, omdat het vastgoed eigendom is van een ander. Gelukkig zien we hierin een kentering ontstaan. Bedrijven die kantoorruimte zoeken, nemen in hun keuze ook het energieverbruik mee. Ze willen goedkoper huren, en kijken dus scherp naar de energielasten. Dat zal een positief effect hebben op de toepassing van slimme, energiezuinige verlichting in de utiliteit. De mogelijkheden om met verlichting de energierekening omlaag te brengen zijn legio. Daarnaast blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat innovatieve verlichtingsystemen, zoals biologisch dynamische verlichting, een positief effect kunnen hebben op de productiviteit van medewerkers. Er is dus alle reden om in 2012 energie-efficiënte verlichting hoog op de agenda te zetten.

Ir. Marcel Engels

Voorzitter Uneto-VNI

Reageer op dit artikel