artikel

Foute asbestsaneerder de pineut

bouwbreed Premium

Voordat Peter Berkelaar in 2010 aan de gevolgen van asbestkanker overleed, waarschuwde hij zijn collega-bouwvakkers in een door hem zelf geschreven rouwadvertentie voor ‘de sluipmoordenaar asbest’. Deze waarschuwing ten spijt, gaat er volgens Cor van den Berg nog steeds veel mis tijdens asbestsaneringswerkzaamheden. De Arbeidsinspectie heeft het voornemen om in 2012 gericht jacht te gaan maken op asbestverwijderaars, die de veiligheidsregels aan hun laars lappen.

Het jaar 2010 was nog maar net enkele dagen oud, toen Peter Berkelaar te horen kreeg dat hij asbestkanker had. Nog geen half jaar later overleed Peter Berkelaar. Hij is niet ouder dan 55 jaar geworden. Vanaf zijn 16de werkte hij als timmerman voor verschillende bedrijven. Na zijn dood verscheen in het Algemeen Dagbladeen opvallende rouwadvertentie: een noodkreet over asbest. Peter Berkelaar schreef deze rouwadvertentie zelf; zo’n vier weken voor zijn dood. Hij wilde hiermee zijn collega-bouwvakkers waarschuwen voor de gevolgen van ‘de sluipmoordenaar asbest’. Toen ik op 15 november in Cobouwhet artikel ‘Keiharde aanpak foute asbestverwijderaars’ las, moest ik aan Peter Berkelaar denken. Het zal hem goed hebben gedaan te lezen, dat de Arbeidsinspectie volgend jaar de strijd gaat aanbinden met illegale asbestverwijderaars. Een team van tien inspecteurs zal zich dan fulltime gaan bezighouden met de jacht op aannemers en slopers die niet aan de strenge veiligheidseisen voldoen bij het verwijderen van het kankerverwekkende bouw- en isolatiemateriaal. Het feit dat de Arbeidsinspectie met ingang van volgend jaar fuseert met de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) en de Inspectie Werk en Inkomen (IWI) tot de nieuwe Inspectie SZW, komt goed van pas. Samen met de SIOD is alvast een lijst van 155 verdachte bedrijven opgesteld. Bedrijven die zonder de vereiste certificaten hun diensten als asbestsaneerder aanbieden. Het is de bedoeling dat het team volgend jaar minimaal achthonderd inspecties uitvoert. Niet alleen bij malafide asbestverwijderaars, maar ook bij de ruim driehonderd gecertificeerde asbestsaneerders. Voor deze laatste groep geldt, dat zij vanaf volgend jaar makkelijker hun papieren kwijtraken, als ze zich niet aan de regels houden; veiligheidsregels die onlangs nog zijn aangescherpt. Geen overbodige zaak. Lazen we immers nog geen week geleden in deze krant een artikel over een bedrijf dat, volgens het Openbaar Ministerie, bij een asbestsaneringsklus, asbesthoudende dakleien naar beneden had gegooid en via een glijbaan in een container gestort? Tegen dit bedrijf is een boete van tienduizend euro geëist. Beide medewerkers hoorden elk een boete van drieduizend euro eisen. Bitter voor een bedrijf dat op grond van het SCA Procescertificaat Asbestverwijdering ‘de garantie biedt dat het totale asbestsaneringsproces plaatsvindt conform de stringente richtlijnen van de overheid’. In verband met de veiligheid van de werknemers, maar ook om oneerlijke concurrentie tegen te gaan, juich ik de voorgenomen jacht op asbestverwijderaars, die bij hun werkzaamheden een loopje nemen met de veiligheidsregels, hartgrondig toe.

Maanmannetjes

Bij deze jacht zal het vizier niet alleen op de asbestvezel zijn gericht, maar ook op het nemen van maatregelen in verband met de andere risico’s. Te vaak zien we nog asbestsaneerders, als maanmannetjes aangekleed, de wetmatigheden van de zwaartekracht tarten. Neem het verwijderen van asbesthoudende dakplaten. De saneerders staan dan veelal op de te verwijderen dakplaten, terwijl de kans dat ze erdoorheen zakken erg groot is en ook regelmatig bewaarheid wordt. Aangelijnd werken is in dat soort gevallen geen optie. De lengte van de lijn tezamen met de valdemper zijn dusdanig, dat een val op de onderliggende betonvloer meestal niet kan worden voorkomen. Een veel veiliger werkmethode is die waarbij dit soort werkzaamheden vanuit de werkbak van een hoogwerker wordt uitgevoerd. De van de hoogwerker gekeerde zijde van de werkbak is dan voorzien van een neerklapbaar hekwerk. De medewerkers kunnen dan, aangelijnd in de werkbak (positioneren) of op het neergeklapte hekwerk, veilig hun werkzaamheden verrichten. Een andere werkmethode is die waarbij aan weerszijden van de te verwijderen asbestplaat, eerst een vlonder wordt aangebracht. Vanaf deze vlonders, die aan één zijde van leuningwerk is voorzien, alsmede een mogelijkheid om een positineringsgordel aan vast te maken, kan het asbesthoudende materiaal verantwoord worden verwijderd.

Ik vermoed dat Peter Berkelaar, als hij nu nog leefde, samen met mij een groot voorstander zou zijn geweest van de voorgenomen jacht op asbestverwijderaars, die de veiligheidsregels aan hun laars lappen.

Veiligheidskundige bij Aboma, Ede

Reageer op dit artikel