artikel

De macht is aan het individu

bouwbreed

Wie vasthoudt aan het oude vertrouwde gaat het de komende jaren niet redden. Menno Lammers voorspelt onder andere dat publieke organisaties zich als bestuurder en opdrachtgever gaan terugtrekken.

Alles is in beweging. We staan aan de vooravond van een nieuw wereldbeeld. Het gaat meer en meer om de diepere en onderliggende verbanden. De systemen die we gebouwd hebben gaan ten onder aan hun eigen succes. Succes bestaat bij de gratie van groei en vernieuwing in het handelen van de mensen in netwerken. Teruglezend in mijn artikel van dinsdag 14 december 2010 in deze krant, zie ik dat veel ontwikkelingen zich langzamer voltrekken dan ik had verwacht en gehoopt. Maar dat deze ontwikkelingen ook nog behoorlijk relevant zijn. Kennelijk heeft de sector tijd nodig om bepaalde ontwikkelingen te absorberen. Tony Bosma, trendwatcher Extend Limits omschrijft het heel treffend: “We excelleren in het efficiënter maken van het verleden, het vercommercialiseren van het heden en vergeten voor te sorteren op de toekomst.” Daarom waag ik me weer aan een aantal vooruitzichten.

Informatietechnologie

De komende jaren zal de sector zich verder ontwikkelen en minder arbeidsintensief worden. Deze ontwikkeling wordt versterkt door de informatietechnologie, met behulp waarvan systemen worden gebouwd om veel eenvoudige en geprotocolleerde arbeid door machines te laten uitvoeren. De grootste slagen gaan uiteindelijk gemaakt worden in prefab waarbij ‘modulariteit’ het toverwoord zal zijn. Crowdsourcing, crowdfunding, Energy Service Companies, maar ook zonne-energie en stadslandbouw worden veelvuldiger toegepast bij de gebieds (her)ontwikkeling. Big data (Business Intelligence), 3D-printing, gamificationen real-time gaan extra aandacht krijgen. De strijd tussen mens en robot is begonnen! Een radicale omslag van een productiegerichte en een ‘in control’ zijnde organisatie naar klantgerichte (netwerk)organisatie vindt plaats, waarbinnen de organisatie slechts invloed heeft. De klant wordt prosument(producerende consument) en zal onderdeel gaan uitmaken van het bouwteam. Samenwerken in projecten, binnen afdelingen, met andere sectoren en met de ‘the crowd’ zal het komende jaar nog meer aandacht krijgen. Deze samenwerking zal worden ondersteund door ict. De snelle ontwikkelingen – met name internet en sociale media – zorgen voor grotere en snellere verbondenheid waardoor de collega, de gebruiker en de klant meer invloed hebben. Door deze verbondenheid kan iedereen meepraten en ontstaat er ruimte voor vernieuwing, creativiteit en participatie. Bij een nieuwe tijd horen ook nieuwe rollen, zoals: communitymanager, samenwerkingscoach en SEO-specialist. De chief listening officer, die ‘luistert’ naar de conversaties die zich in de verschillende sociale netwerken afspelen en zo signalen vanuit de markt opvangt – zal komend jaar worden aangesteld. In de komende jaren gaan meer individuen zich bevrijden van de hiërarchische systemen die gebaseerd zijn op controle en ongelijkheid. Steeds meer mensen worden zelfstandig ondernemer of creëren een hybride situatie (deels loondienst, deels ondernemer). In deze ‘platte maatschappij’ kiezen mensen voor autonomie, zingeving en respect voor elkaars vakmanschap.

De zoektocht naar verbondenheid met andere sectoren op maatschappelijk niveau zal verder ontwikkelen. Door een terugtrekkende overheid, een toename in integraliteit en de machtsverschuiving van organisatie naar het individu en de klant, is maatschappelijke betrokkenheid geen pre maar een must geworden. Nieuwe allianties zullen ontstaan en uiteindelijk gaan ‘branchevreemde’ overnames en/of fusies plaatsvinden. Als gevolg van deze ontwikkeling zal branchevervaging plaatsvinden. Daarnaast gaan publieke organisaties – als gevolg van beperkte financiële middelen en de ontwikkeling van de netwerkmaatschappij – zichzelf meer en meer beschouwen als een van de spelers in de samenleving, waarmee ze zich als bestuurder en opdrachtgever terugtrekken. ‘Ketensamenwerking’ ontwikkelt naar een netwerksamenwerking en wordt verder uitgediept en haar werkelijke betekenis wordt zichtbaar.

Afscheid

Bij een nieuwe tijd horen ook nieuwe woorden, zoals waardenetwerk, value caseen resultancy.Daarnaast zullen we de komende jaren afscheid gaan nemen van woorden en uitspraken zoals: opdrachtgever/opdrachtnemer; U vraagt, wij draaien; kennis is macht en wie betaalt bepaalt. Het is het einde van business as usual.Want wie vasthoudt aan het oude vertrouwde, veranderingen en vernieuwing niet omarmt en niet bouwt aan een cultuur van verandering gaat het niet redden. Het is tijd om onze toekomst transsectoraal vorm te geven en een nieuw wereldbeeld te creëren.

Menno Lammers

Vernieuwing Bouw

Reageer op dit artikel