artikel

Zonder BIM geen aanbesteding

bouwbreed

De Rijksgebouwendienst wil BIM. Vanaf 1 november schrijft de dienst de aanlevering van een digitaal gebouwmodel voor bij dbfmo en dbm-aanbestedingen. Alex Vermeulen legt uit waarom de Rijksgebouwendienst een voorschot op de toekomst neemt, ondanks onzekerheid en misvattingen.

Voor de Rijksgebouwendienst kwam BIM onder andere in beeld tijdens een bezoek aan het beroemde Sydney Opera House in Australië. Dit gebouw bleek gebimd, omdat het het hele jaar open is en tegelijk beheerd en onderhouden moet worden. Die situatie was voor ons een eyeopener: BIM niet alleen voor de ontwikkeling van gebouwen, maar juist ook voor het beheer. Onze 7 miljoen vierkante meter aan gebouwen vragen om nauwkeurige en actuele informatie om het beheer goed uit te kunnen voeren. Deze gedachtegang mondde uiteindelijk uit in de verplichtstelling zoals die begin november van kracht is.

Maar is de software-industrie er wel klaar voor? Ik wil die vraag uitbreiden: is de markt er klaar voor? En opdrachtgevers, zijn die er klaar voor? Het antwoord op de laatste vraag luidt: nee, we zijn er nog niet volledig klaar voor. Maar als we niet ergens beginnen, zullen we er nooit klaar voor zijn. Onze stelling: opdrachtgevers bepalen de snelheid van acceptatie en toepassing van BIM. Als wij het vragen, gaat de markt bewegen. We weten dat ook voor de Rijksgebouwendienst een traject van voortdurende ontwikkeling en aanpassing in het verschiet ligt. Het voorschrijven betekent dat de Rijksgebouwendienst een zogeheten BIM-informatienorm invoert, die de inhoud en structuur specificeert van de aan te leveren gegevensbestanden. Die norm is tot stand gekomen in overleg met onder meer Bouwend Nederland, Uneto-VNI, grote bouwbedrijven, enzovoort. Deze samenwerking zal broodnodig blijven, willen we de norm actueel en scherp houden.

Misvattingen

Ondanks de consensus dat BIM de werkbasis gaat worden in de bouwsector, bestaan er nog de nodige misvattingen over. Ik noem er hier twee. Naar zijn aard verdeelt BIM de bouwwereld in ‘oud’ en ‘nieuw’ denken. Zo is een opmerking ‘in oude stijl’bijvoorbeeld: van wie is het model nu eigenlijk? Het ‘nieuwe denken’ zet hier een andere vraag tegenover. Is eigendom nog wel relevant als je bouwt met BIM? Het model is het resultaat van allerlei informatie uit de hele keten, dus is het sowieso mogelijk eigenaarschap aan het hele model te koppelen? Hoe interessant is dat eigenlijk nog?

Een tweede gedachtenkronkel zie ik bij partijen die beweren dat ze allang en breed ‘aan het bimmen’ zijn. Dat klinkt goed, totdat blijkt dat ze er vooral mee bedoelen dat ze als bedrijf intern, dus standalone, een BIM-softwarepakket gebruiken. Dat is zoiets als beweren dat je heel goed bent in voetballen in je eentje. BIM gaat in essentie over het uitwisselen van informatie tussen partijen. Het is in de eerste plaats een communicatiemodel, en daarna pas een bouwmodel. Bouwen lukt altijd wel. Communiceren is het hete hangijzer van dit moment. Als bouwpartijen zijn we het aan onze eigen professionaliteit verplicht om ons juist die communicatie eigen te maken. BIM laat geen andere optie toe.

Directeur Advies en Architecten van de Rijksgebouwendienst

Op 9 november licht Alex Vermeulen de invoering van de BIM-informatienorm toe op de Benelux Industry Day van buildingSMART. Hij zal daarbij ook ingaan op het hoe en waarom van open standaarden in de BIM- informatienorm.

www.bsiday.com

Reageer op dit artikel