artikel

Zelfbestuur

bouwbreed Premium

Creativiteit valt ambtenaren en politici niet altijd te ontzeggen. Neem de bezuinigingen. Hoe vang je die op bij bijvoorbeeld de Arbeidsinspectie. Heel simpel, je laat bedrijven zichzelf controleren. Vertrouwen is goed, maar controleren is beter, zoals mijn goede vader zei. Toch zit er wel wat in. Het kabinet heeft immers ambitieuze plannen om het politieke […]

Creativiteit valt ambtenaren en politici niet altijd te ontzeggen. Neem de bezuinigingen. Hoe vang je die op bij bijvoorbeeld de Arbeidsinspectie. Heel simpel, je laat bedrijven zichzelf controleren. Vertrouwen is goed, maar controleren is beter, zoals mijn goede vader zei.

Toch zit er wel wat in. Het kabinet heeft immers ambitieuze plannen om het politieke geneuzel te verminderen door de Tweede en Eerste Kamer te verkleinen. Dat scheelt niet alleen een hoop centen, maar ook geklets over niets. Neem bijvoorbeeld de discussies over Mauro. Een stuitende vertoning waarbij het alleen maar ging om het CDA zo lang mogelijk in gewetensnood te houden, terwijl de discussie uiteraard moest gaan hoe een in naam beschaafd land als Nederland om moet gaan met internationale verdragen en alleenstaande minderjarige asielzoekers die hier al jaren ingeburgerd zijn en inmiddels accentloos Limburgs spreken.

De kans dus voor het kabinet om krachtdadig op te treden en te besluiten de politiek maar helemaal op te heffen bij gebrek aan baten. Want dat heeft Jo Goossens van de NVB ook weer eens duidelijk gemaakt. De tijdelijke verlaging van de overdrachtsbelasting werkt niet. Dat is goed voor de schatkist want van de 1,2 miljard die dat zou kosten, blijft het meeste nu in de zak van ’s lands penningmeester.

De oplettende lezer zal zich nu afvragen of opheffen van de politiek niet gaat leiden tot anarchisme en chaos. Een krachtdadig neen is hier op zijn plaats. Het land barst van de mensen met visie, helaas zitten die niet in de politiek. Het kabinet heeft een ding wel goed gedaan. Dat is inzetten op de zelfredzaamheid van mensen. Die twee fenomenen bij elkaar opgeteld levert zelfredzame visionairs op die beter in staat zijn dat te doen wat goed is voor het land: regeren in zelfbestuur.

Dat betekent dat eindelijk zal worden ingezet op een beleid dat werkelijk leidt tot herstel van de economische groei. Daarvoor zijn investeringen nodig. Die kunnen alleen gedaan worden bij een florerend bedrijfsleven, te beginnen met de bouw. Voordeel daarvan is dat het voornamelijk om binnenlandse bestedingen gaat, dus bijna alles komt ten goede van ons eigen goede vaderland. Op die manier hebben we Mauro ook nog hard nodig.

Reageer op dit artikel