artikel

wetenschapSectorbrede innovatieagenda

bouwbreed

Meer innoveren zou de komende jaren het nieuwe motto van de bouwsector moeten zijn. Te beginnen met efficiëntieverbeteringen in de eigen processen, zodat de kosten omlaag kunnen. Maar ook nadrukkelijker gaan denken vanuit geprefabriceerde producten en systeemintegratie op de bouwplaats. Van project- naar productdenken.

Wat begon als een tijdelijke dip door de financiële crisis in 2008, wordt als we niets doen een structureel probleem. Juist nu helpt een uitspraak van econoom Milton Friedman: ‘never waste a good crisis’. Want alleen diepe crises leiden tot ingrijpende veranderingen. Er zijn voor de bouwsector momenteel volop kansen om te innoveren. Zo kunnen de door het kabinet aangewezen topsectoren alleen exportwaarde creëren als de fysieke component op orde is, bijvoorbeeld om nieuwe water-, energie- en chemietechnologieën op te schalen van proeftuin naar praktijk. Veel aandacht gaat op dit moment uit naar nieuwe domeinspecifieke initiatieven binnen de negen topsectoren, zoals voor water, energie en chemie. Deze initiatieven moeten exportwaarde creëren voor de Nederlandse industrie. Zonder een bijdrage van de bouw gaat dat niet lukken. Bij al deze initiatieven hoort meestal ook een fysieke component die op orde moet zijn. Geen windpark op zee zonder betrouwbare fundering, geen hergebruik van water zonder zuiveringsinstallatie, geen biobasedeconomie zonder de bijbehorende installaties. De bouw- en installatiesector levert het fundament van zulke vernieuwingen. In veel van de plannen komen experimenteeromgevingen en proeftuinen voor. Nieuwe water- en energietechnologieën, zoals decentrale waterzuivering en warmte- en koudeopslag, worden op kleine schaal ontwikkeld en getest. Om soepel op te schalen van zo’n proeftuin naar de praktijk, moeten we al tijdens het experiment nadenken over slimme productiemethoden, die zorgen voor beheersing van kosten en doorlooptijd wanneer we daadwerkelijk ontwikkelingen breed willen introduceren. Het is nodig dat we de slag maken van projecten naar producten. Leren uit andere sectoren zoals de automotive en de wereld van de consumer products. De komende jaren zullen wij, flankerend aan de ‘proeftuinen’, flink moeten investeren in nieuwe productietechnologieën. Hier ligt een grote uitdaging voor de kenniswereld, de overheid en de sector om het initiatief te nemen voor een innovatieagenda over de (top)sectoren heen.

Managing director built environment TNO

Reageer op dit artikel