artikel

wetenschapKetenintegratie in de bouw

bouwbreed Premium

De bouw is een gefragmenteerde en projectgedreven sector met zeer specifieke karakteristieken, die helaas soms ook resulteren in negatieve effecten. Vaak wordt dan naar andere sectoren gewezen, die veel effectiever en efficiënter zouden functioneren. Er bestaan echter grote verschillen tussen de bouw en die andere sectoren.

Dan gaat het niet alleen over het product, maar ook over de organisatie van het proces en de aansturing van de keten. Er zijn anderzijds wel lessen te trekken vanuit andere sectoren. Als je goed kijkt gebeurt dat op verschillende onderwerpen al op een bepaalde en vaak eigen manier door verschillende partijen, van opdrachtgevers tot leveranciers. Ketenintegratie wordt daarbij regelmatig genoemd als belangrijke verbeterrichting voor de gehele bouwketen. Het proefschrift is gericht op de ontwikkeling van een concept voor ketenintegratie in de bouw. Dit concept is in eerste instantie verkend op basis van overeenkomstige gedachten en concepten in de bouwpraktijk en –literatuur. Vervolgens is het concept verder ingekaderd vanuit vier theoretische gezichtspunten: economische, productie-, organisatie- en sociale theorie. Het praktische deel van het onderzoek is gestart met een analyse van de toepassing van ketenintegratie in zes verschillende sectoren: automobiel, vliegtuig, computers, elektronica, kleding en voedingswaren. De bevindingen geven een beeld weer van vergevorderde vormen en hoge niveaus van ketenintegratie. De case studies in de bouw waren verspreid over vijf typen van partijen:opdrachtgevers, ontwikkelaars, ontwerpers, bouwers en leveranciers. De bevindingen lieten relatief minder vergevorderde en minder veelomvattende benaderingen van ketenintegratie zien, in vergelijking met de theorie en de andere sectoren. Op basis van de vergelijking tussen de bevindingen in de praktijk en de theorie zijn vier verbanden gedistilleerd die leidend kunnen zijn voor ketenintegratie in de bouw, respectievelijk op het terrein van integratie en productiviteit, koppeling met de eindmarkt en marktpositie, samenwerking en teamprestatie, en integraal kwaliteitsmanagement en productlevering aan de eindklant. Gevolgen zijn dat de bouwketen zou schuiven in de richting van een hogere mate van integratie en herhalingsgraad van producten, centralere aansturing van processen en vaste organisatorische structuren tussen bedrijven. Dan hebben we het hoofdzakelijk over de aanbodketen, maar ook voor de altijd complexe vraagketen is nog een wereld te winnen.

Onderzoeker aan de TU Delft

De auteur verdedigt 25 november zijn proefschrift over ketenintegratie in de bouw aan de TUDelft

Reageer op dit artikel