artikel

Vergissing in aanbieding

bouwbreed

AanhefNiet zelden komt het voor dat een inschrijver bij een aanbesteding na het indienen van zijn aanbieding constateert dat hij een vergissing heeft gemaakt in deze bieding. Soms zou de inschrijver door deze vergissing het liefst zijn (in beginsel onherroepelijke) bieding willen terugtrekken. Over deze kwestie heeft de rechtbank Zwolle zich in een onlangs gepubliceerde uitspraak uitgelaten.

Een gemeente had een aanbesteding georganiseerd. Bij deze aanbesteding diende de inschrijver alleen een inschrijvingsbiljet in te dienen. De open begroting diende pas later te worden overgelegd. Weken na aanbesteding berichtte de laagste aannemer dat hij een fout had gemaakt in zijn aanbieding. Hier was hij achter gekomen toen hij de open begroting had opgesteld. Een dag later ging de gemeente toch over tot gunning van de opdracht. In de rechtbankprocedure eiste de betreffende aannemer onder meer dat vastgesteld zou worden dat geen overeenkomst tot stand was gekomen tussen hem en de gemeente. Dit, omdat hij bij een bepaalde bestekspost had nagelaten om alle kosten mee te nemen, waardoor de door hem genoemde inschrijfsom ongeveer 50.000 euro te laag was. Dit aanbod zou volgens de aannemer niet rechtsgeldig zijn geweest, omdat zijn wil niet overeenkwam met zijn verklaring. Van een gerechtvaardigd vertrouwen bij de gemeente dat het aanbod wel correct was kon volgens de aannemer geen sprake zijn, omdat hij de gemeente daags voor gunning al had ingelicht over de fout. Dit betoog werd door de rechtbank niet gevolgd. Van belang is namelijk volgens de rechtbank wat de gemeente op het moment van kennisneming van het inschrijvingsbiljet mocht vertrouwen. Een nadien gemaakte opmerking van de inschrijver kan het bij de gemeente opgewekte vertrouwen namelijk niet meer ongedaan maken. De rechtbank was van mening dat het vertrouwen in de juistheid van de aanbieding/het inschrijvingsbiljet gerechtvaardigd was. Het verschil met de opvolgende inschrijver was namelijk niet zodanig groot dat sprake leek te zijn van een kennelijke fout. Overigens waren ook bij de inschrijver zelf geen alarmbellen gaan rinkelen toen hij kennis nam van prijzen van de overige inschrijvers. Deze uitspraak van de rechtbank is in lijn met de jurisprudentie van de Raad van Arbitrage van de Bouw en de burgerlijke rechter. De uitspraak is aldus in zoverre niet verrassend, maar het benadrukt nog wel eens dat je als aannemer erg op je hoede moet zijn voor fouten in je aanbieding.

Mr. Lieke Knoups, Severijn Hulshof advocaten

www.severijnhulshof.nl

Reageer op dit artikel