artikel

Tweespalt tunnelkeuze onnodig

bouwbreed

Geeft minister Schultz straks de voorkeur aan de Blankenburgtunnel of de Oranjetunnel? Volgens Susanne Kuijpers ontbreken tot op de dag van vandaag de juiste gegevens om tot een volwaardige vergelijking tussen deze snelwegen te komen.

In zijn opiniebijdrage ‘Verwerf draagvlak met ratio en gevoel’ die onlangs in deze krant stond, stelt Remco de Boer dat overheden het debat over ruimtelijke projecten op inhoud proberen te winnen, terwijl de milieubeweging juist de emotiestrategie toepast in haar verzet. De Boer haalt hierbij het verzet tegen de Blankenburgtunnel als voorbeeld aan. Hij slaat hier echter de plank mis, want in dit dossier is het juist het ontbreken van adequate informatie van de overheid dat ervoor zorgt dat stakeholders standpunten innemen op basis van emotie in plaats van op feiten.

Gedragen keuze

In een participatieproces dat de eerste helft van dit jaar plaatsvond, trachtte het ministerie van Infrastructuur en Milieu met bewoners en stakeholders tot een gedragen keuze voor de nieuwe westelijke oeververbinding (Blankenburgtunnel of Oranjetunnel) te komen. Tot op de dag van vandaag ontbreken echter de gegevens om tot een volwaardige vergelijking tussen deze snelwegen te komen. Gedurende het hele participatieproces werd gewerkt met gebrekkige, onvolledige en achterhaalde informatie waardoor een rationele discussie op inhoud niet gevoerd kon worden. In plaats van met alle stakeholders tot een goede afweging te komen, werd op deze manier juist tweedracht gezaaid omdat de discussie op basis van emotie gevoerd moest worden. Wanneer feitelijke informatie ontbreekt, zal iedere betrokkene binnen zijn of haar eigen afwegingskader naar de juiste oplossingsrichting gaan zoeken en komen de verschillende partijen lijnrecht tegenover elkaar te staan. De gemeenten ten noorden van de Nieuwe Waterweg tegenover de gemeenten ten zuiden van de Nieuwe Waterweg en de milieubeweging tegenover de transporteurs en de haven. Van een gedragen oplossingsrichting is dus geen sprake, van tweespalt des te meer. Met als gevolg dat uiteindelijk niet de beste oplossingsrichting gekozen gaat worden, maar de goedkoopste..

Het had ook anders gekund. Een gedragen oplossingrichting had wel degelijk tot de mogelijkheden behoord als het proces beter was vormgegeven en de benodigde kennis en kunde al tijdens het participatieproces beschikbaar waren geweest. In een degelijk proces hadden alle stakeholders eerst met elkaar het probleem vastgesteld, dan was gebleken dat het bereikbaarheidsprobleem niet losgekoppeld kan worden van het leefbaarheidsprobleem in de regio. Want vriend en vijand zijn het erover eens dat de leefbaarheid in het gebied onder druk staat en dat daar rekening mee moet worden gehouden in de te kiezen oplossingsrichting. Dan had vervolgens het probleem in kaart gebracht moeten worden, waarbij de overheid haar verantwoordelijkheid voor het verschaffen van informatie had moeten nemen. Op basis van die informatie hadden alle stakeholders tot een gezamenlijke oplossing kunnen komen waarbij zowel op het gebied van bereikbaarheid als op het gebied van leefomgeving winst te behalen zou zijn. Wanneer informatie beschikbaar is op het moment dat de oplossingsrichtingen nog open zijn, is het niet nodig om op basis van emotie een strijd te voeren. Dan is het immers voor een ieder mogelijk om op basis van de inhoud met elkaar naar een integrale, beste oplossing te zoeken.

Concept

Nu zal zelfs de minister een beslissing over het miljardenproject nieuwe westelijke oeververbinding moeten gaan nemen op basis van informatie die alleen nog maar in concept beschikbaar is en bovendien slechts een klein deel van het probleem belicht. Lagere overheden mogen op basis van deze concept-informatie nog een niet-bindend advies geven, maar de formele rol van de andere stakeholders in het proces is al lang uitgespeeld nu deze concept informatie binnenkort verschijnt.

Het is juist de milieubeweging in samenwerking met betrokken bewoners geweest die, naast het opkomen voor het behoud van de kwaliteit van de leefomgeving, steeds gehamerd heeft op het uitblijven van informatie en het ontbreken van een integrale, brede analyse. Diezelfde milieubeweging en bewoners maken zich er nu hard voor om op basis van de beschikbaar komende informatie de discussie over de beste oplossingsrichting alsnog te voeren.

Namens Actiecomité Blankenburgtunnel Nee, Bewoners Organisatie Boonerlucht (BOB) en Milieufederatie Zuid-Holland

Reageer op dit artikel