artikel

opi Rubriek19112011

bouwbreed

Verbeet Ook zo gelachen om de opmerking van Kamervoorzitter Gerdi Verbeet dat er meer laagopgeleiden in de Tweede Kamer moeten komen? Alsof Geert Wilders en enkele anderen uit zijn beweging niet voldoende representanten van die groep zijn. Neem bijvoorbeeld de voormalige autoverkoper Dion Graus. Inderdaad de man die toen het dierenalarmnummer ter sprake kwam direct […]

Verbeet

Ook zo gelachen om de opmerking van Kamervoorzitter Gerdi Verbeet dat er meer laagopgeleiden in de Tweede Kamer moeten komen? Alsof Geert Wilders en enkele anderen uit zijn beweging niet voldoende representanten van die groep zijn.

Neem bijvoorbeeld de voormalige autoverkoper Dion Graus. Inderdaad de man die toen het dierenalarmnummer ter sprake kwam direct wat websites met 114 liet registreren terwijl het nummer 144 werd. Die pleit nu voor een perspolitie die journalisten die slecht over hem schrijven moet aanpakken. Van een partij die inherent ondemocratisch is, kun je zoiets verwachten. Die heeft geen enkele behoefte aan de waakhond van de democratie die hijgend in zijn nek hangt.

Toch zit er wel iets in de stellingname van Verbeet. De Kamer is voor 90 procent bevolkt met mensen met een universitair of hbo-diploma. De samenleving als geheel bestaat voor slechts 30 procent uit hoger opgeleiden.

Maar als haar stelling waar is, waarom zitten er dan niet meer aannemers in de Kamer. Zou met dit kabinet geen slecht idee zijn. De bouw voelt zich niet echt vertegenwoordigd door de volksvertegenwoordiging. Die heeft momenteel veel te weinig oog voor de bouw, evenals het kabinet.

Dat is dom omdat bestedingen in de bouw puur binnenlands zijn en direct bijdragen aan de economische groei. En dat is waar iedereen, het Sociaal Cultureel Planbureau incluis, op zit te wachten. Net als het Centraal Plan Bureau valt bij het SCP niet eens tussen de regels te lezen dat de vormgeving van de bezuinigingen contraproductief werkt voor de economische groei. En Rutte maar zeggen dat hij zich gesteund voelt door het SCP maar het niet met de conclusies eens is. Wie is hier dom.

Intussen nemen Europees de zorgen over de economische groei alleen maar toe. Alle grote instituten gaan nu uit van een aanzienlijk lagere groei dan eerder verwacht. Tegelijkertijd is er een opwaartse druk op de rente die ook al niet meewerkt aan herstel. Somberheid troef dus.

Het allerergste is nog wel dat een lagere groei de problemen met de overheidsfinanciën alleen maar verhoogt. Dat is tegelijkertijd ook een lichtpuntje. Extra bezuinigingen worden door Wilders niet geaccepteerd. Dat is dan het einde van het kabinet. Wil de aannemer opstaan die zich dan kandidaat stelt.

Reageer op dit artikel