artikel

Nlingenieurs: Nederland kan niet zonder duurzame energie

bouwbreed

Vrijdag stuurde het Internationaal Energie Agentschap het bericht de wereld in: de wereldwijde vraag naar olie stijgt met 14 procent in nog geen vijftien jaar. Conclusie: een snellere omschakeling naar duurzame energie is broodnodig. Helaas hopen Nederlandse politici nog steeds dat er wel weer een aardgasbel in ons kikkerlandje wordt gevonden.

Het gebrek aan politieke interesse voor duurzame energie blijkt ook weer uit de Duurzame Top 100 van Trouw. Er staat geen enkel lid van het kabinet in en weinig andere politici. Deze regering vindt andere discussies belangrijker dan het energievraagstuk.

En dat terwijl het belangrijk is dat we direct gaan inzetten op hernieuwbare energie. Ik noem de drie voornaamste redenen.

De eerste is de stijging van de energiekosten. Het gemiddelde huishouden betaalt op dit moment één netto maandsalaris per jaar aan energie en dat kan snel stijgen naar twee maandsalarissen.

De tweede is dat onze fossiele brandstoffen veelal afkomstig zijn uit landen waar, zacht gezegd, de leveringsbetrouwbaarheid niet is gegarandeerd.

En de derde is dat de grondstoffen eindig zijn, hoeveel schaliegas we ook denken op te diepen. Kortom, er zijn geen argumenten om niet in te zetten op een 100 procent betaalbare en betrouwbare (en dus duurzame) energievoorziening in 2050.

En dan kom ik weer bij de politici. De Denen zijn ons voor met hun ‘Energiestrategie 2050 – van kolen, olie en gas naar groene energie’. Zij verwoorden de vier principes voor de omschakeling naar onafhankelijkheid: een kosteneffectieve omschakeling; binnen de kaders van de overheidsfinanciën; met behoud van het concurrentievermogen; binnen internationale (EU-)kaders.

Vervolgens is helder verwoord hoe men dit wil realiseren en waarop wordt ingezet.

Dit zijn ook voor Nederland zeer bruikbare uitgangspunten. De Deense regering heeft nadrukkelijk de regie genomen op dit dossier. Daar heeft NLingenieurs (net als de Rekenkamer en de stichting Nederland krijgt nieuwe Energie, die NLingenieurs ondersteunt) herhaaldelijk voor gepleit: overheid, neem de regie, ga voor echte duurzaamheid en steek je nek uit! Wie wordt de grote inspirator? Wie durft met een eenduidige boodschap de toekomst voor het Nederlandse energievraagstuk zeker te stellen? Wie dat doet, staat wat mij betreft volgend jaar op 1 in de duurzame Top 100.

Ad van der Aa

Voorzitter commissie bouw, industrie en energie van de branchevereniging NLingenieurs

Reageer op dit artikel